Obycie w międzynarodowym środowisku naukowo-dydaktycznym… ważna rzecz! A poza tym, łatwo sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobi kiedyś, taki oto wpis w CV: wykładowca Instituto Politecnico dea Guarda, Roskilde Handelsskole, czy np. Universitat de Vic…

A taką właśnie szansę stwarza swoim naukowcom Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W lipcu tego roku Komisja Europejska przyznała jej grant w wysokości ponad 36 tys. euro, z czego niemal 6 tys. ma być przeznaczone na organizację wyjazdów nauczycieli akademickich do zagranicznych uczelni partnerskich. I nie chodzi tu bynajmniej o zwykłe kurtuazyjne odwiedziny. Mają tam jechać do pracy, aby przeprowadzić serię zajęć.

Wszystko dzięki programowi Lifelong Learning Programme Erasmus.
– Wyjazdy w Programie Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji – informuje Marta Sikorska-Rokita, Koordynator Programu Erasmus z Działu Współpracy z Zagranicą WSIiZ – Ponadto umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującego współdziałania między jednostkami uczelni.

W tym roku akademickim WSIiZ oferuje swoim naukowcom wyjazdy do pracy na uczelniach w aż 6 krajach – Francji, Danii, Finlandii, Portugalii, Hiszpanii i Niemiec.
Chociaż ich odwiedziny w zagranicznych uczelniach nie będą trwały długo, bo tylko kilka dni, przeprowadzą w nich jednak serię zajęć. Mogą być w przeprowadzone w formie wykładów, seminariów, czy też warsztatów.

Naukowcy, aby ubiegać się o stypendium Erasmusa, muszą do końca października złożyć do Działu Współpracy z Zagranicą WSIiZ swoje CV – uwzględniające przede wszystkim ich kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe a także określić tematykę, którą chcieliby zainteresować studentów zagranicznych uczelni.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus dostępne są na stronie internetowej Agencji Narodowej: www.erasmus.org.pl