Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zakończyła pierwszą turę rekrutacji. Przygotowana, we współpracy z pracodawcami, oferta studiów okazała się atrakcyjna dla kandydatów. Dotychczas podania na studia złożyło 22% więcej kandydatów z Polski, a imponujący wzrost zanotowały studia anglojęzyczne.

Zakończona pierwsza tura rekrutacji okazała się bardzo dobra dla rzeszowskiej WSIiZ. Z danych Działu Rekrutacji wynika, że w stosunku do roku ubiegłego złożono o ponad 22% więcej podań wśród polskich kandydatów. Dodatkowo czwarty rok z rzędu silnie rośnie liczba osób zainteresowanych studiami anglojęzycznymi, w stosunku do roku ubiegłego ich liczba wzrosła aż o 44%. Co ciekawe, studia te coraz chętniej wybiera polska młodzież zarówno z regionu, jak i z całego kraju.

Jednym z wyróżników WSIiZ jest kształcenie obcokrajowców z różnych stron świata. Tegoroczna rekrutacja studentów zagranicznych również napawa optymizmem, jednak przewlekła procedura wizowa powoduje, że dokładne wyniki rekrutacji WSIiZ będzie posiadać końcem września.

Niestety, czwarty rok z rzędu WSIiZ notuje silny spadek studentów rekrutowanych z Ukrainy. Ich udział w tegorocznej rekrutacji nie przekroczy 12%. Studenci z Ukrainy znacznie chętniej chcą studiować w dużych miastach gdzie łatwiej o pracę, co jest zrozumiałe przy słabej hrywnie.

Podsumowując dobre dane rekrutacyjne, warto zaznaczyć, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w tym roku znalazła się w kilku prestiżowych rankingach i badaniach, gdzie zajęła wysokie pozycje na tle uczelni z regionu, a w kraju jest jednym z liderów niepublicznych szkół wyższych. Ponadto w ofercie WSIiZ znajdują się kierunki unikalne zarówno w skali regionu, jak kraju, a nawet Europy Środkowo-Wschodniej.

Kandydaci, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć podań na studia, będą mieć jeszcze szansę na rozpoczęcie studiów od października. WSIiZ będzie prowadzić rekrutację do końca września. Lista kierunków, na które prowadzony będzie nabór zostanie ogłoszona 8 sierpnia na stronie internetowej wsiz.rzeszow.pl.