Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, w umiejętny sposób współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz zapewnia studentom dostęp do praktycznej, użytecznej wiedzy. Uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą. Taką ocenę wystawiono WSIiZ w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” – 2017. Uczelnia w tym roku uzyskała wyjątkowy bo złoty certyfikat, a także wyróżnienie specjalne "Najwyższa Jakość Studiów".

Uczelnia Liderów 2017 - dobre studia w Rzeszowie

Uroczysta Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” odbyła się w dniu 14 czerwca 2017 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W imieniu WSIiZ statuetkę oraz certyfikat „Uczelnia Liderów” odebrała prof. dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor WSIiZ ds. Nauki.

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce zarządzania szkolnictwem wyższym oraz rozwoju systemu edukacji i rynku pracy. W tym roku poza certyfikatem "Uczelnia Liderów" na okres czerwiec 2017-2018, Komisja Ekspercka przyznała WSIiZ "Złoty Certyfikat Uczelnia Liderów", przyznawany szkołom wyższym, które na siedem edycji dostały sześć razy certyfikat. Ponadto doceniono WSIiZ wyróżnieniem "Najwyższa Jakość Studiów". WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną z regionu, której przyznano tytuł "Uczelnia Liderów".

Przyznanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” oznacza, że – w opinii komisji certyfikacyjnej – uczelnia uczestnicząca w Programie stara się kształcić liderów (absolwentów kreatywnych, innowacyjnych, twórczych), wyróżnia się na tle innych uczelni jako inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego, aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym, w tym otoczeniem międzynarodowym, w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich studentów oraz przygotowuje ich, by mogli w sposób skuteczny i efektywny osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, stara się wcielać w życie idee uczelni przedsiębiorczej i społecznie odpowiedzialnej oraz inwestuje w innowacje edukacyjne – podkreślają w swoim uzasadnieniu eksperci, którzy przyznali Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania tytuł „Uczelnia Liderów”

Uzasadnienie przyznania WSIiZ tytułu „Uczelnia Liderów” ma kilkanaście stron. Eksperci zaznaczają w nim m.in. stałą modyfikację programu kształcenia oraz analizowanie rynku pracy przez Uczelnie pod kątem przydatności treści nauczania przekazywanym studentem. Doceniono także poszerzanie oferty o nowe kierunku studiów oraz specjalności, które są modelową odpowiedzią na zapotrzebowania rynku pracy. Podkreślono również, że oferta edukacyjna zdecydowanie wyprzedza konkurencje, przez co WSIiZ staje się w większości przypadków uczelnią tzw. „pierwszego wyboru”.

Ponadto w eksperckim uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego tytułu można przeczytać – Rzeszowska uczelnia nie ma sobie równych w kraju, nie tylko ze względu na jej specyfikę (silna orientacja praktyczna kształcenia, umiędzynarodowienie studiów, znakomita baza materialna tworzona m.in. przez nowoczesny kampus w Kielnarowej, autorskie, nowatorskie programy kształcenia), ale przede wszystkim z uwagi na profesjonalizm w obrębie organizacji toku studiów, efektywne zarządzanie posiadanymi zasobami… – i dalej autorzy uzasadnienia zaznaczają – Ewaluowana uczelnia cieszy się zasłużonym prestiżem i renomą, w kraju i zagranicą, co uwidacznia się rokrocznie w procesie rekrutacyjnym.

Cieszyć może również podkreślenie tworzenia przyjaznej atmosfery studentom chcącym rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach funkcjonujących na terenie WSIiZ kół naukowych. Doceniono działalność uczelnianego Biura Karier, m.in. profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego, a także innowacyjne przygotowywanie wielu przedsięwzięć adresowanych do studentów i absolwentów, mających ułatwić poszukiwanie i znalezienie pracy.

Uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest ważnym argumentem w wyborze uczelni, na której warto się kształcić. Co istotne program i oferta edukacyjna WSIiZ została określona, jako wyprzedzająca konkurencje oraz doskonale dostosowana do potrzeb rynku pracy – dodaje Dominik Łazarz z Biura Prasowego WSIiZ.

WSIiZ otrzymała ten certyfikat już po raz kolejny. Przeczytaj informację o poprzednich edycjach:
2016
2015
2014
2013
2012