Podczas III edycji Kongresu Gospodarczego Business Without Limits, który odbył się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego rozdano podkarpackie nagrody gospodarcze, a także wręczono prestiżową nagrodę TVP3 Rzeszów „Podkarpackich Ekranów”, którą otrzymał Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSIiZ.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSIiZ działa od 2014 roku, jako jednostka wchodząca w skład Systemu Wspierania Innowacyjnej Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w ramach której działają jeszcze Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Centrum Transferu Technologii oraz ośrodek Enterprise Europe Network.

Dzięki powołaniu tych jednostek Uczelnia zintensyfikowała działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej oraz umożliwiła świadczenie usług z zakresu pozyskiwania finansowania oraz oceny biznesowej zgłaszanych projektów – podkreśla dr Robert Góra, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki do Spraw Innowacyjności.

Uzasadniając przyznanie nagrody „Podkarpackich Ekranów”, dyrektor TVP Rzeszów Józef Matusz podkreślił, że trafiła ona do organizacji, które na co dzień aktywnie pomagają przedsiębiorcom, szczególnie młodym stawiającym swoje pierwsze kroki w biznesie. Ostatecznie kapituła postanowiła o przyznaniu nagrody Akademickim Inkubatorom Przedsiębiorczości działającym przy WSIiZ i Uniwersytecie Rzeszowskim.

Nagrodę „Podkarpackich Ekranów” w imieniu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odebrali Wioletta Choma-Wiątek, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości WSIiZ oraz dr Robert Góra, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki do Spraw Innowacyjności.

Jest nam bardzo miło, że nasze działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie zostały zauważone i docenione. Statuetka „Podkarpackie Ekrany”, wręczona przez TVP3 Rzeszów jest dla nas ważnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy w dziedzinie wspierania przedsiębiorczości, w szczególności tej w początkowej fazie rozwoju – podsumowuje Wioletta Choma-Wiątek, dyrektor AIP WSIiZ i dodaje – Chcemy, aby studenci chcący rozpocząć własną działalność gospodarczą zawsze mogli otrzymać rzetelną pomoc, wsparcie organizacyjne, doradcze, lokalowe oraz dostęp do laboratoriów jakimi dysponuje Uczelnia.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości przy WSIiZ, a także Uniwersytecie Rzeszowskim wspierają osoby mające pomysł na własny biznes dając im możliwość założenia firmy bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej. Pozwala to oszczędzić młodemu przedsiębiorcy zarówno czas związany z oczekiwaniem na założenie działalności gospodarczej jako podmiotu, jak również środki niezbędne do jej otwarcia – więcej

Materiał TVP3 Rzeszów

Galeria