W opublikowanym wczoraj w Rzeczypospolitej i Perspektywach ogólnopolskim rankingu Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła wysoką 6 lokatę. Wyprzedziły ją jedynie uczelnie warszawskie.

Wynik rankingu niepublicznych uczelni magisterskich pokazuje, że WSIiZ jest nie tylko najlepszą uczelnią niepubliczną w południowo-wschodniej Polsce, ale zajmuje również wysoką pozycję wśród pozostałych polskich szkół wyższych.

Wysokie 2 miejsce rzeszowska uczelnia zajęła w kategorii umiędzynarodowienie, pod względem liczby obcokrajowców i programów studiów prowadzonych w językach obcych.

– Kształcimy 859 studentów z kilkunastu krajów świata, co stanowi około 12 proc. obcokrajowców studiujących w Polsce. Dzięki temu młodzież może poznać inne kultury, zwyczaje i mentalność. W zglobalizowanym świecie jest to niezwykle pomocne i dobrze przygotowuje naszych studentów do pracy zawodowej z partnerami z różnych stron świata – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Kapituła oceniła też wysoko siłę naukową i warunki studiowania w WSIiZ. Za uprawnienia magisterskie i publikacje WSIiZ uplasowała się na 3 miejscu w rankingu. Również pod względem bazy dydaktycznej uczelnia zajęła 3 pozycję , uzyskując 97,55 punktów na 100 możliwych.

WSIiZ ma 3 kampusy: w Rzeszowie, Tyczynie i największy w Kielnarowej, gdzie otworzyła właśnie nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej. Do dyspozycji kadry naukowej i studentów jest 17 laboratoriów zaawansowanych technologii tele-informatycznych, które znajdą zastosowanie na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia, m.in. laboratorium finansowe symulujące pracę giełdy papierów wartościowych, laboratorium automatyki i robotyki oraz laboratorium wirtualnej rzeczywistości z jaskinią 3D.

Tekst: Urszula Pasieczna