W dniach 17-18 czerwca 2019 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gościła chińską delegację z Xinzhou Teachers University. Podczas spotkania zostały omawiane szczegóły rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania, a chińską uczelnią.

W skład delegacji,  która w czerwcu gościła na WSIZ znaleźli się: Pani Luo Xiaolan, wiceprezydent  Xinzhou Teachers University, Pani Ju Jinxia, dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, Pan Zhai Baoping, dyrektor Biura ds. Nauczania,  Pan Meng Guishou, dyrektor Biura Obsługi Studenta oraz Pani  Yang Guohua, dziekan Wydziału Języków Obcych. Goście z Państwa Środka mieli okazję zwiedzić siedzibę główną, a także kampus w Kielnarowej. 

Podczas spotkań jakie odbyły się w trakcie wizyty rozmawiano m.in. o pogłębieniu współpracy w zakresie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz uruchomieniu wspólnych programów studiów. Efektem wizyty było również zawarcie porozumienia pomiędzy uczelniami, które w imieniu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania podpisał Rektor Uczelni, dr Wergiliusz Gołąbek.