Wykład pt. „Współczesne zmiany w polskiej edukacji okiem eksperta” przeprowadzi w murach WSIiZ, wybitny ekspert, pedagog, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, profesor Bogusław Śliwerski. W jego trakcie podejmie próbę oceny skutków zmian wprowadzonych w wyniku reformy edukacji oraz określi w jakim kierunku – stopniowo i ewolucyjnie, powinno się zmieniać polskie szkoły.

Ile razy słyszałeś, że edukacja ponownie staje się środkiem do politycznej wojny? Czy reforma edukacji jest wynikiem rzetelnej diagnozy potrzeb edukacyjnych? oraz Dlaczego edukacja nie jest w Polsce dobrem wspólnym? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań nurtujących dzisiaj nie tylko rodziców i nauczycieli – nie możesz przegapić tego spotkania.

Wykład pt. „Współczesne zmiany w polskiej edukacji okiem eksperta”, odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r., o godz. 10:00, w Sali Senatu nr 206, w budynku głównym Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2. Profesor zapowiada solidną dawkę argumentów, a także analizę problemu reformy edukacji w świetle prowadzonych badań.

Spotkanie zwieńczy dyskusja, podczas której uczestnicy będą mogli zadać Profesorowi nurtujące i ważne z punktu widzenia systemu oświaty pytania. Zapowiada się więc naprawdę intrygujące spotkanie. Tym bardziej serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim aktywnego udziału.

Po wykładzie będzie możliwość nabycia książek Pana prof. B. Śliwerskiego, takich jak np.: Edukacja (w)polityce. Polityka (w) edukacji; Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania, czy Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Przypomnijmy, że okres powstawania tych publikacji jest bezpośrednio związany z czynnym zaangażowaniem Profesora w sferę szeroko pojmowanej oświaty publicznej i niepublicznej, a także w prowadzenie badań nad współczesnymi przemianami myśli pedagogicznej.

Zgłoszenie uczestnictwa
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr tel. 17/86 61 138 bądź 17/86 61 254 lub na adres e-mailowy bow@wsiz.rzeszow.pl. Zachęcamy również do przesyłania pytań lub bieżących problemów, które proponują Państwo omówić w ramach dyskusji. Pytania przesyłać można na powyżej podany adres e-mail.

Notka biograficzna prof. Bogusława Śliwerskiego