10 października 2019 r., o godzinie 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W ramach porozumienia strony będą współpracowały w zakresie projektowania, wdrażania i analizy systemów informatycznych i e-usług, które będą wykorzystywane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. WSIiZ jest jedną z dwóch Uczelni, które zostały zaproszone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego do współpracy. W podpisaniu porozumienia ze strony Uczelni uczestniczył Rektor Wergiliusz Gołąbek oraz Dyrektor ds. Informatyki Lucjan Hajder.