Miło nam poinformować iż 24 lutego 2012 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy rektorami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Policyjne w Szczytnie.

Głównym celem tego porozumienia jest wszechstronna i ścisła współpraca miedzyuczelniana, której głównym realizatorem po stronie WSIiZ jest Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego.