21 stycznia 2014 roku był jednym z najsmutniejszych dni w historii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zmarł Profesor Jerzy Chłopecki – wybitny socjolog i politolog, ale przede wszystkim człowiek o wielkim umyśle i sercu. 23 stycznia 2015 roku miała miejsce uroczystość upamiętniająca postać Profesora.

Spotkanie rozpoczął Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek, który poinformował o nadaniu uczelnianej auli imienia Profesora Jerzego Chłopeckiego. Wspólnie z Małżonką Profesora, Panią Jadwigą Chłopecką, odsłonił również tablicę pamiątkową.

Przybyłych gości powitał Prorektor WSIiZ ds. Rozwoju i Współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek. Zapowiedział projekcję filmu dokumentalnego o Profesorze, który przypomniał jego barwną postać. Jeden z uczniów Profesora Chłopeckiego, obecnie Prorektor WSIiZ ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus zaprezentował dwie książki: „Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam” oraz reedycję zbioru znakomitych felietonów profesora „Pocztówki z Galicji”.

Profesor Jerzy Chłopecki przez wiele lat piastował stanowisko Prorektora do spraw Nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i kierował Katedrą Nauk Społecznych. Sprawował nadzór merytoryczny nad wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ. Wniósł wielki wkład w naukowy i kadrowy rozwój Uczelni.

Jerzy Chłopecki był profesorem nauk humanistycznych. Był absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się habilitował. Był wybitnym, znanym socjologiem i politologiem, jednocześnie błyskotliwym, serdecznym i pełnym ciepła oraz ironicznego humoru człowiekiem o nietuzinkowej osobowości. Jego wielką pasją było dziennikarstwo. Pełnił funkcję redaktora naczelnego wielu ogólnopolskich mediów.

Jest autorem wielu książek m.in. „Rewolucja i postęp”, „Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej świadomości czasu”, ”Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana”, „Ciągłość, zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania”. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz wielu tekstów publicystycznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Wychował wielu młodych pracowników nauki.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Prowadził wykłady z socjologii ogólnej, socjologii mediów i socjologii polityki.

Pełen energii, inspirujących pomysłów, mądrych rad i opiniotwórczych spostrzeżeń przelewanych na papier, do końca aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i poza nim. Wielką pasją Profesora były konie i muzyka. Lubił jazdę na nartach i grę w tenisa. W naszej pamięci pozostanie jako wybitna osobowość, bardzo pogodny człowiek, pełen ciepła i serdeczności, o wnikliwym, krytycznym i otwartym, ponadprzeciętnym umyśle.

Zobacz film dokumentalny o Profesorze Jerzym Chłopeckim „Czas panuje nad nami”

Zobacz zdjęcia z wydarzenia