Minął już ponad rok od kiedy odszedł od nas prof. Stanisław Paszczyński. Pamiętając o tym, jak ważną rolę odegrał on w życiu Uczelni jego imię nadano Zespołowi Specjalistycznych Laboratoriów Informatycznych WSIiZ.

Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek otwiera Zespół Laboratoriów im. Stanisława Paszczyńskiego w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej

– To był pierwszy rektor naszej Uczelni i był moim najbliższym współpracownikiem, wspomagającym mnie szczególnie jeśli chodzi o stworzenie nowoczesnej infrastruktury – wspominał prof. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – To, co dzisiaj jest silną stroną naszej Szkoły to przede wszystkim zasługa prof. Stanisława Paszczyńskiego – podkreślił.

Rektor zwrócił uwagę także na to, że prof. Paszczyński stanowił „wyrazisty przykład” dla młodych ludzi, informatyków. – Jak sięgną do biografii, do osiągnięć pana profesora to znajdą tam dla siebie wiele inspiracji, wiele motywacji, jak wiele w życiu można osiągnąć, jak warto być odważnym, konsekwentnym i otwartym na wyzwania – mówił.

Filar Uczelni
Prof. Stanisław Paszczyński był jedną z tych osób, które budowały fundamenty naszej Uczelni. Jego sylwetkę i dokonania podczas spotkania przypomniał dr Mariusz Wrzesień, Dziekan Wydziału Informatyki Stosowanej.

W latach 1996-2002 prof. Paszczyński piastował funkcję Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W latach 2003-2006 pełnił na Uczelni funkcję Rektora Seniora. W okresie od listopada 2001 roku do lutego 2011 roku był Kierownikiem Katedry Systemów Rozproszonych.

Był specjalistą w zakresie projektowania systemów cyfrowych i sieci komputerowych. Był stażystą naukowym Uniwersytetu w Belgii oraz przez okres 3 lat pełnił funkcję visiting assistant professor na Uniwersytecie Teksańskim w USA. W latach 1994 – 1997 pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Użytkowników Rzeszowskiej Miejskiej Sieci Komputerowej. Ponadto, w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2007 r., był Członkiem Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Pan prof. S. Paszczyński był autorem wielu prac naukowych, opracowań wykonanych na zamówienie różnych firm oraz patentów i zgłoszeń patentowych, jak również autorem podręczników i materiałów szkoleniowych. Pełnił funkcję członka wielu komisji i instytucji, był laureatem licznych nagród, wyróżnień i odznaczeń.

– Był znany ze swej determinacji do osiągania celów – zaznaczył w swoim przemówieniu dr Wrzesień.

„Otwarty na świat”
Podczas spotkania wyemitowano również film opowiadający nie tylko o karierze zawodowej profesora, ale również przedstawiający to, jakim człowiekiem był on na co dzień. We wspomnieniach bliskich mu osób zapisał się jako otwarty na świat, odważny, zdolny, pracowity, konsekwentny, wymagający zarówno od siebie, jak i od innych oraz wrażliwy na ludzi i przyrodę.

– W naszym interesie jest, żeby o takich ludziach pamiętać i żeby wzorce, które zostawił kontynuować – podkreślił rektor WSIiZ.

W spotkaniu wspomnieniowym w Kielnarowej wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego nie tylko naszej Uczelni. Ponadto obecna była także rodzina prof. Paszczyńskiego.

Zwieńczeniem uroczystości było nadanie imienia Profesora Stanisława Paszczyńskiego Zespołowi Specjalistycznych Laboratoriów Informatycznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

ZOBACZ FILMOWE WSPOMNIENIE PROFESORA STANISŁAWA PASZCZYŃSKIEGO