10 marca 2010 roku studenci rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania po raz trzeci w tym semestrze w licznym gronie, spotkali się na wykładzie otwartym z cyklu „Nauka i wielkie pytania”.

Podczas środowego spotkania ks. prof. Michał Heller starał się odpowiedzieć na pytanie „Czy wszechświat wyjaśnia się wszechświatem?”.

– Prawo określa kształt, a my musimy zastanowić się i omówić problem warunków początkowych- od tych słów profesor Heller, po powitaniu studentów rozpoczął część teoretyczną wykładów. – Jeśli chcemy w kosmologii wyjaśniać wszechświat wszechświatem, to powinniśmy ograniczyć warunki początkowe – kontynuował i tłumaczył profesor.

Prelegent twierdził, iż tendencja do ostatecznych wyjaśnień niejako tkwi w metodzie naukowej. Przekonywał studentów do tego, aby się nigdy nie poddawali oraz nie szukali rozwiązania poza metodą, gdy stają przed trudnym pytaniem. Profesor podczas spotkania poruszył takie problemy jak: problem osobliwości i rozszerzania się Wszechświata, problem przyczynowości, problem asymetrii czasu. Omówiona także została idea „wieloświata”, która przedstawiała zasady antropiczne. Pierwsza z nich zakładała, iż Wszechświat miał Projektanta-Stwórcę. Natomiast drugi pogląd zakładał, że istnieje wiele wszechświatów, a my żyjemy w bardzo szczególnym wszechświecie.

– Zaproponowałem państwu wycieczkę po pięciu próbach tłumaczenia Wszechświata Wszechświatem. Jak widzicie nie ma jednoznacznego wyjaśnienia i rozwiązania problemu. Jednakże nie zwalnia to nikogo od zadawania pytań na ten temat i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nigdy nie można się poddawać – tymi słowami ks. prof. Michał Heller zakończył swój wykład, jednocześnie zachęcając studentów do dalszego uczestnictwa w cyklu spotkań „Nauka i wielkie pytania”.

Na kolejny wykład zapraszamy 17 marca 2010 roku. Spotkanie poprowadzi ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek, który będzie starał się odpowiedzieć na pytanie „Czy nauka eliminuje metafizykę?”.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Zapoznaj się z harmonogramem wszystkich wykładów

Tekst: Klaudia Kwaśnik