28 kwietnia 2010 roku odbył się kolejny wykład z cyklu „Nauka i wielkie pytania" poprowadzony przez ks. prof. dra hab. Michała Hellera. Temat wykładu brzmiał: „Nauka a wiara”.

Tym razem jednak uczestnicy cyklu wykładów „Nauka i wielkie pytania” mogli wysłuchać ks. prof. dr hab. Michała Hellera na żywo, ponieważ wykład transmitowany był z Rzeszowa do Krakowa.

– W naszym cyklu środowych wykładów, przyszedł czas na naukę i wiarę – rozpoczął ks. prof. dr hab. Michał Heller. Na początku prelegent ukazał dwie plagi dzisiejszego społeczeństwa: ignorancję naukową oraz religijną. Wykład został podzielony na trzy części:

1. Dziedzictwo
2. Diagnoza
3. Granice

W pierwszej części ks. prof. dr hab. Michał Heller odwołał się do historii zagadnienia jak również rewolucji w fizyce, czyli teorii względności. Zebrani dowiedzieli się także o zależnościach jakie istnieją między neopozytywizmem a marksizmem oraz neopozytywizmem a neotomizmem.
– Historia nauki pokazuje, że nauka nigdy nie była czystym empiryzmem. Nie da się rozdzielić teorii od doświadczenia i to dyskwalifikuje neopozytywistów. Neopozytywizm zniknął jako kierunek dominujący – stwierdził Heller. Przybliżona została również postać Moritza Schlicka – jednego z założycieli Koła Wiedeńskiego, zajmującego się badaniami nad wiedzą i kulturą o charakterze neopozytywistycznym. Na zakończenie tej części wykładu ks. prof. dr hab. Michał Heller opowiedział o nauce Jana Pawła II. – Chcę poświęcić kilka chwil papieżowi, który zrobił coś takiego co miało oddźwięk w świecie nauki. To co zrobił Jan Paweł II spotkało się z odzewem.

Natomiast przybliżając zebranym diagnozę, czyli to jak obecnie wygląda problem, prelegent posłużył się pytaniem: Czy nadal będą konflikty między nauką a religią (teologią)? – Zawsze będzie istniał konflikt między pozytywistycznie interpretowaną nauką a fundamentalistycznie rozumianą religią. Ks. prof. dr hab. Michał Heller przedstawił również niebezpieczeństwa na jakie wszyscy jesteśmy narażeni: wzrost tendencji irracjonalistycznych, obniżanie się poziomu kultury, oraz wspólne zagrożenia dla nauki i religii.

– W dwóch pierwszych częściach operowałem historią, teraz chcę wniknąć w samą doktrynalną sprawę, w sprawę granic. Na zakończenie spotkania ukazane zostały wewnętrzne i zewnętrzne granice nauki, oraz to, iż racjonalność jest wartością, a więc wybór racjonalności jest wyborem wartości, czyli wyborem moralnym.

Na kolejny wykład zapraszamy 5 maja 2010 roku. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Paweł Koteja, który poruszy temat eksperymentalnych badań darwinowskiej teorii ewolucji.

Cykl wykładów "Nauka i wielkie pytania" jest efektem współpracy WSIiZ i Centrum Kopernika. Trwa ona od lutego 2009 roku. Jej głównym celem jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych w różnych obszarach wiedzy oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z problematyką współczesnej cywilizacji i rozwojem człowieka.

Ewelina Oleszko