Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych, studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (zarówno w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim, jak i w języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami

Wyłonieni zostaną zwycięzcy w trzech kategoriach: na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim.

Warunkiem zgłoszenia kandydata do konkursu jest jego aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna i sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety Interstudenta (w języku polskim lub angielskim).

Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy ds. międzynarodowych, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.
Do 9 października 2009 r. ankiety przysyłajcie na adres e-mail: etylek@wsiz.rzeszow.pl lub do 19 października na adres e-mail: u.nazarko@prespektywy.pl bądź na adres:

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, z dopiskiem INTERSTUDENT

Finał konkursu odbędzie się w listopadzie br.

Konkurs INTERSTUDENT organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dofinansuje organizację konkursu w ramach zadania publicznego na 2009 rok pod nazwą: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Źródło: studentcafe.pl