Z badań wynika, że absolwenci Informatyki, Fizjoterapii oraz Logistyki są najczęściej poszukiwani na rynku pracy. Dlatego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna rekrutację zimową właśnie na te przyszłościowe kierunki. Rekrutacja na studia II stopnia ruszyła 9 stycznia i potrwa do 31 marca 2017 roku.

Oferowane przez WSIiZ kierunki, dzięki przemyślanym programom nauczania, partnerom biznesowym i kadrze praktyków oferują wykształcenie znacznie podnoszące szanse na zdobycie dobrej pracy.

Niezależnie od tego, czy planujesz rozwijać się zawodowo w kraju, czy za granicą zdobyte wykształcenie uczyni Cię wartościową częścią niemal każdego profesjonalnego zespołu.

FIZJOTERAPIA – nie czekaj do października, zacznij studia w kwietniu

W roku 2016 weszła w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Stał się on zawodem regulowanym. Ustawa określa m.in. jakie warunki należy spełnić, aby wykonywać zawód fizjoterapeuty. Jednym z najważniejszych jest ukończenie studiów na kierunku Fizjoterapia, przy czym pełne kompetencje do wykonywania zawodu mają wyłącznie absolwenci studiów magisterskich. Posiadanie jedynie tytułu zawodowego licencjata znacznie ogranicza kompetencje i możliwości zawodowe. Jeśli więc chcesz mieć pełne kwalifikacje i możliwość wykonywania zawodu, musisz ukończyć studia II stopnia. Magister z fizjoterapii to klucz do kariery – Twoja lepsza przyszłość.

Nie tylko w Polsce można znaleźć zatrudnienie w tym zawodzie. Unia Europejska to ogromny rynek dla wykwalifikowanych opiekunów głównie osób starszych. Warunkiem są: posiadanie określonych kwalifikacji i znajomość języka.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapewnia zaplecze w postaci profesjonalnych laboratoriów, kadry praktyków, bogatej bazy ofert praktyk zawodowych i staży oraz w postaci współpracy z Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym REH-MEDIQ. Daje również szansę rozwoju kariery zawodowej za granicą.

Dzięki podpisanej umowie z działającą na niemieckim rynku Agencją Idea studenci i absolwenci fizjoterapii WSIiZ będą mogli wyjechać do pracy w Niemczech. Poza tym, Biuro Karier WSIiZ finalizuje już kolejną umowę z inną europejską agencją zatrudnienia, co oznacza, że uczelnia będzie oferować wyjazdy na praktyki, staże czy też do pracy w państwach Unii Europejskiej.

Rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne. Podania na studia mogą składać absolwenci studiów licencjackich po kierunku Fizjoterapia absolwenci Zdrowia publicznego ze specjalnością Promocja zdrowia z fizjoterapią.

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku Fizjoterapia

INFORMATYKA o praktycznym profilu studiów

Absolwenci kierunku Informatyka są stale poszukiwani przez pracodawców:

  • Od kilku lat zapotrzebowanie na specjalistów IT utrzymuje się na wysokim poziomie i w najbliższym czasie nie zamierza spadać. Według raportu Komisji Europejskiej „E-skills for job in Europe” na europejskim rynku pracy brakuje aż 500 tys. specjalistów w branży IT.
  • W Polsce, niedobór informatyków to ponad 50 tys. osób, a deficyt ten rośnie co roku o 3-5 %. Brak rąk do pracy jest skutkiem rosnącej różnicy między zapotrzebowaniem na informatyków a malejącą z roku na rok liczbą absolwentów studiów informatycznych: w 2006 roku w Polsce było ich ponad 17 tys. Siedem lat później liczba ta spadła o blisko 20 proc. – do 13,7 tys.
  • Zapotrzebowanie na informatyków jest również zauważalne w statystykach ofert, które otrzymuje Biuro Karier WSIiZ. W roku 2015 pracodawcy skierowali do Biura Karier WSIiZ 227 ofert pracy dla informatyków co stanowiło 1/3 wszystkich ofert, a w 2016 liczba ta wzrosła do 267 (1/5 wszystkich ofert z 2016 r.)
  • Era "informatyka od wszystkiego" odchodzi do lamusa, niezależnie od obszaru. Najważniejsze jest wyspecjalizowanie się w wąskim zakresie technologii. Według pracodawców do najważniejszych kompetencji specjalistycznych należą: analiza danych big data, zarządzanie projektami, testowanie oprogramowania.
  • Studenci kierunków technicznych mają największe szanse na zatrudnienie po studiach. Absolwenci kierunków związanych z IT znajdują pracę niemal natychmiast po ukończeniu studiów, a ich zarobki na start są wyższe niż średnia krajowa
  • Branża IT jest jedną z najwyżej opłacanych. Mediana wynagrodzeń podstawowych specjalistów zatrudnionych w branży IT w 2016 roku wynosi 6 625 PLN – na przestrzeni dwóch lat, wskaźnik ten wzrósł o blisko 2 500 PLN (2014: 4 150 PLN). Specjaliści-eksperci zarabiają nawet do 13 000 PLN.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest jedną z nielicznych uczelni w kraju i jedyną w regionie, która oferuje praktyczny profil studiów na kierunku Informatyka. Co to oznacza? Wraz z przedmiotami do wyboru przedmioty specjalnościowe stanowią ok 50% wszystkich zajęć. Dzięki temu praktycznie przygotowujesz się do zawodu. Dzięki kadrze praktyków – inżynierom z firm współpracujących z WSIiZ, instruktorom Cisco, inżynierom Microsoft i Oracle oraz doświadczonemu personelowi działu IT Uczelni – zdobędziesz praktyczne umiejętności najwyższej jakości. Będziesz mieć także dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz laboratoriów, dzięki czemu będziesz studiować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w miejscu pracy.

Masz też możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych dzięki programom największych firm IT (Cisco, Microsoft, Oracle, Adobe, VMware). Korzyści jest o wiele więcej – każda specjalność to kolejne korzyści wynikające z praktycznego profilu studiów. Sprawdź szczegóły

Dla naszych studentów organizujemy wiele spotkań z pracodawcami, dzięki którym jeszcze w trakcie nauki mogą rozpocząć pracę. Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2017 roku. Międzynarodowy koncern BorgWarner w krótkiej prezentacji firmy przedstawi możliwości rozpoczęcia płatnych staży jeszcze w trakcie studiów. Spotkanie już się odbyło – dowiedz się więcej.

O praktycznym profilu studiów świadczą kariery absolwentów kierunku. 24 stycznia 2017 roku Klub Absolwenta WSIiZ organizuje spotkanie, podczas którego absolwenci opowiedzą o swoich doświadczeniach. Ponieważ pracują w branży, będą poszukiwać również młodych talentów do współpracy. Spotkanie już się odbyło – dowiedz się więcej.

Kandydatami na te studia mogą absolwenci kierunków: Informatyka i ekonometria, Edukacja techniczno-informatyczna, Elektronika i telekomunikacja, Automatyka i robotyka, Informatyka przemysłowa, Informatyka społeczna, Informatyka stosowana, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria danych, Mechatronika, Teleinformatyka.

Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne. Zajęcia będą się odbywać w godzinach popołudniowych, by można było łączyć je z pracą zawodową. Nabór prowadzony jest też na studia niestacjonarne – zajęcia będą odbywać się tylko w soboty i niedziele.

Dowiedz się więcej o studiach na kierunku Informatyka

LOGISTYKA W TRANSPORCIE (LOGISTICS IN TRANSPORT) – studiuj w języku angielskim

Branża logistyczna potrzebuje wykwalifikowanego personelu i specjalistów posiadających bardzo konkretne kwalifikacje. Logistyka jest branżą międzynarodową, dlatego do osiągnięcia sukcesu konieczne są studia anglojęzyczne. Jak wynika z międzynarodowych raportów, wzrost liczby transportowanych towarów przekłada się bezpośrednio na perspektywy zatrudnienia na rynku.

Zajęcia na Logistyce w transporcie prowadzone są w języku angielskim. Dodatkowym atutem studiów jest szeroka oferta zajęć i warsztatów dodatkowych, podczas których – w praktyce – można zweryfikować posiadaną wiedzę. Dla przykładu, podczas warsztatów z zarządzania łańcuchem dostaw dowiesz się, jak poukładać poszczególne elementy, aby wszystko dotarło na czas. W trakcie studiów odbywają się również liczne spotkania z praktykami rynku logistycznego.

W czasie studiów będziesz mógł przygotować się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician, który wydawany jest przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association – ELA). W Polsce posiada go zaledwie kilkadziesiąt osób, zatem zdobycie go potwierdzi Twoje kompetencje na najwyższym poziomie. Jako absolwent Logistyki w transporcie będziesz kompetentny do podjęcia pracy w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się logistyką (w tym logistyką transportową, magazynową, produkcyjną). Kompleksowa wiedza z zakresu łańcucha dostaw umożliwi Ci podjęcie pracy w każdej firmie, która ma dział logistyczny.

Kandydatami na te studia mogą absolwenci kierunków: ekonomia, logistyka, zarządzanie, finanse oraz marketing. Nie muszą posiadać tytułu inżyniera.

Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne.

Dowiedz się więcej o studiach Logistics in transport

ZŁÓŻ PODANIE DO 31 MARCA

Podania na studia można składać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój RA8 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 17 866 11 8817 866 11 88 lub 17 866 11 9917 866 11 99, a także wysyłając e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Autor: Szymon Taranda
Zapisz
Zapisz