Dwie studentki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymały prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce południowo-wschodniej, której studentów uhonorowano tymi wyróżnieniami. Większość stypendiów trafiła do studentów największych uniwersytetów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Studentka WSIiZ ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego Studentka WSIiZ ze stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego

11 grudnia 2014 roku pani Minister prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła listę studentów, którzy otrzymali stypendia w wysokości 14 000 zł za wybitne osiągnięcia. W tym roku akademicki przyznano 926 stypendiów na 2646 wniosków, które wpłynęły do MNiSW. Na Podkarpaciu stypendium Ministra otrzymało 12 studentów: 7 stypendiów przyznano studentom z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 3 nagrody trafiły do rąk studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Na liście nagrodzonych znalazły się dwie studentki WSIiZ kierunku: Finanse i rachunkowość – Angelika Gumieniak oraz Karolina Palimąka.

Dzięki tegorocznemu wynikowi Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie poraz kolejny jest liderem wśród uczelni niepublicznych w Polsce południowo-wschodniej. W tym roku uczelnie należące do Naszego Konsorcjum Akademickiego również otrzymały stypendia – studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przyznano dwa stypendia, a Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie – jedno.

Na stronie internetowej MNiSW widnieje pełna lista studentów, którzy otrzymali stypendia Ministra na rok akademicki 2014/2015.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

Poznaj więcej osiągnięć studentów i absolwentów WSIiZ.