– W roku 2010 trzy nasze wydziały otrzymały kategorię B, jedynie Wydział Informatyki Stosowanej uzyskał ocenę C. W listopadzie ubiegłego roku złożyliśmy wniosek o zmianę kategorii Wydziału Informatycznego, który został pozytywnie rozpatrzony i decyzją MNiSW kategoria została podwyższona do poziomu B. Mam nadzieję, że ten wynik dobrze wróży ponownym ocenom, które przejdą wszystkie nasze wydziały już w 2013 roku – mówi Renata Partyka z Działu Nauki WSIiZ.

Z kategorią MNiSW wiąże się otrzymanie dofinansowania badań naukowych. Wysokość dotacji zależy od przyznanego stopnia oceny, a kategoria C pozwala na dofinansowanie jedynie na pół roku.

Zmiana struktury organizacyjnej uczelni w 2009 roku, dzięki której z Wydziału Administracyjno-Informatycznego wyodrębniono katedry informatyczne, tworząc Wydział Informatyki Stosowanej (WIS), umożliwiła specjalizację wydziału. Nastąpiła intensyfikacja prowadzonych badań naukowych w dziedzinach związanych z szeroko pojętą informatyką, systemami informacyjnymi, zastosowaniem nowych systemów i metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności człowieka, w tym w gospodarce kraju.

W ostatnich latach powiększono również infrastrukturę naukowo-badawczą uczelni o laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji.

Wielokrotnie składane aplikacje o finansowanie projektów naukowo-badawczych – w Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – pozwoliły na zwiększenie liczby inicjowanych projektów. Aktualnie realizowanych jest 5 projektów naukowo-badawczych finansowanych właśnie przez Narodowe Centrum Nauki.

– Najlepszym dowodem na to, że poziom badań na Wydziale Informatyki Stosowanej wzrósł zauważalnie, a także dobrze rokuje na kolejne lata, jest właśnie decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianie kategorii przyznanej w 2010 roku i podwyższeniu jej w 2013 roku do kategorii B – komentuje Renata Partyka.