Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podwyższyło ocenę dwóch wydziałów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie do kategorii B, po odwołaniu złożonym przez uczelnię. Dla WSIiZ wyższa ocena jest bardzo ważna, bo zależy od niej kwota dofinansowania na badania naukowe.

– Z satysfakcją zauważmy, że jako uczelnia niepubliczna z kilkunastoletnim stażem, w ocenie ministerstwa znajdujemy się na zbliżonym poziomie do funkcjonującej od wielu lat uczelni publicznej: Politechniki Rzeszowskiej, a Uniwersytet Rzeszowski nieznacznie wyprzedzamy – podkreśla prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Po wrześniowej ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Ekonomiczny uzyskał kategorię B. Wydziały Administracji i Nauk Społecznych, Informatyki Stosowanej, oraz Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu otrzymały kategorię C. Po odwołaniu Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych uzyskały wyższą kategorię B. 

– Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Wydział Informatyki Stosowanej oraz Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu powstały w 2009 roku. Ocena parametryczna nowo powstałych jednostek nie uwzględniała faktu, iż krótki okres działalności naukowo-badawczej negatywnie wpływa na wynik końcowy efektywności naukowej. Ocena nie uwzględniała wyników osiąganych przez pracowników jednostek przed zmianą struktury, co zaniżyło przyznaną kategorię – wyjaśnia prof. Pomianek.

Biorąc pod uwagę wcześniejszą ocenę i wyniki odwołania, ostatecznie trzy wydziały WSIiZ mają kategorię B, która uprawnia do uzyskania dofinansowania działalności statutowej jednostek naukowych na cały rok kalendarzowy. Wydział Informatyki Stosowanej z kategorią C może otrzymać dofinansowanie na pół roku. Do tej pory badania naukowe finansowane były głównie ze środków własnych, funduszy europejskich oraz ministerialnych, które uczelnia zdobywała w konkursach. Głównym celem WSIiZ było poddanie się kompleksowej ocenie oraz uzyskanie możliwości starania się o dofinansowanie działalności statutowej z funduszy, którymi dysponuje MNiSW.

Uczelnie publiczne obligatoryjnie biorą udział w ocenie, niepubliczne oraz państwowe szkoły wyższe – dobrowolnie. WSIiZ jest jedną z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, które poddały się ocenie ministerstwa.

Tekst: Urszula Pasieczna