Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji Ponadgimnazjalnego Konkursu Logistycznego "Gra o studia" i wygraj bezpłatne studia na kierunku Logistyka.

Temat konkursu w roku 2014 brzmi: Propozycja i analiza wariantów przewozu osób pomiędzy centrum Rzeszowa a terminalem lotniczym w Jasionce.

Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymają stypendium w wysokości 100% na pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez WSIiZ na kierunku Logistyka. Stypendium będzie przyznane pod warunkiem podjęcia przez Laureata studiów na prowadzonych przez Organizatora studiach I stopnia na kierunku Logistyka w roku, w którym Laureat zdał egzamin maturalny. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od IV do VI otrzymają stypendium w wysokości 50% na pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez WSIiZ na kierunku Logistyka.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnik przygotowuje pracę konkursową w formie pisemnej liczącą max. 40 stron (Czcionka Times New Roman 12) wraz z załącznikami (modelami, symulacjami, fotografiami, prezentacjami) będącą autorskim opracowaniem tematyki konkursowej. Prace konkursowe przygotowywane są w formie wydrukowanej (papierowej) oraz elektronicznej na dołączonym nośniku (CD,DVD). Prace konkursowe można składać osobiście lub przesłać listem poleconym do dnia 27 maja na adres Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Inżynierii Procesowej, Kielnarowa 386a 36-020 Tyczyn, z dopiskiem „Konkurs Logistyczny”. Złożone prace konkursowe podlegają ocenie przez 3 osobowe Jury powoływane przez prodziekana kierunku Logistyka, spośród pracowników naukowych Katedry Inżynierii Procesowej oraz członków Rady Specjalistów Logistyki działającej przy kierunku inżynierskim Logistyka. Jury podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos ma przewodniczący Jury.

Do II etapu (finałowego) zostaje wybranych 6 najwyżej ocenionych przez Jury prac lub wszystkich prac w zależności od decyzji Jury. Finał konkursu obejmuje 15 minutową prezentację pracy konkursowej przez autora przed Jury i zgromadzonymi obserwatorami finału Prezentacje finałowe są wydarzeniem ogólnodostępnym.

Na prace czekamy do 27 maja 2014 roku!

Więcej informacji: wsiz.rzeszow.pl/pkl

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
hej.rzeszow.pl

rzeszow-news.pl