Uczniowie klas objętych patronatem kierunku Administracja WSIiZ , którzy brali udział w konkursie – Martyna Naprawa, Iwona Kubisztal, Paulina Kozioł, Aleksandra Łyko, Mateusz Solarz, Dominika Czerwonka – wygrali stypendia w wysokości 100% i 50% czesnego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Administracja.

Konkurs został przygotowany przez pracowników Katedry Prawa Administracyjnego i Katedry Teorii Prawa pod kierownictwem Dziekan dr Katarzyny Kurzępy-Dedo. W skład komitetu organizacyjnego wchodzili mgr Aleksandra Kędzior, mgr Sylwia Banaś oraz mgr Artur Bąk, a w skład komisji konkursowej dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, jako przewodnicząca komisji, oraz członkowie – dr Małgorzata Paszkowska oraz dr Marian Liwo.

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”. Nagrody książkowe w konkursie zasponsorowali: EP Edukacja Prawnicza, C.H. Beck oraz Wolters Kluwer Polska.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich odbył się 8 grudnia 2014 r. w siedzibie szkół objętych patronatem kierunku Administracja WSIiZ. Uczestnicy otrzymali zestaw 40 pytań jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte.

Drugi etap konkursu został przeprowadzony 27 stycznia 2015 r. Przeszli do niego uczestnicy, którzy uzyskali trzy najlepsze wyniki w pierwszym etapie w poszczególnych szkołach. W finale Ponadgimnazjalnego konkursu wiedzy prawnej „GRA O STUDIA” uczestnicy odpowiadali ustne na trzy losowo wybrane pytania z zakresu prawa, zgodnie z materiałami przekazanymi przez WSIiZ.

Laureaci Konkursu, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymali stypendium w wysokości 100% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia prowadzonych przez Organizatora na kierunku Administracja. Zaś laureaci konkursu, którzy zajęli miejsca od IV do VI otrzymali stypendium w wysokości 50% czesnego za pierwszy semestr studiów I stopnia na tym samym kierunku – wyjaśnia dr Katarzyna Kurzępa –Dedo, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Administracji, przewodnicząca komisji konkursowej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy zwycięstwa i mamy nadzieję, że skorzystają z oferty edukacyjnej WSIiZ. Jednocześnie przypominamy, że do 31 lipca 2014 roku trwa rekrutacja na studia. Pełna informacja o ofercie WSIiZ znajduje się w serwisie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.