Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Copernicus Center Press, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, podczas którego dr Marcin Gorazda opowie o antycznych źródłach niechęci do groszorobów i o ekonomicznej ślepocie klasyków. Nadto, o próbie przełamywania tej niechęci w wiekach średnich i w nowożytności. Autor nawiązywał będzie do myśli pierwszych filozofów, którym wiedza przysporzyła majątku, a także opowie o ewolucyjnym podejściu w ekonomii i o tym jak uczymy się na własnych błędach. W czasie wykładu dowiedzie, że choć idee zmieniają świat to świat biznesu wydaje się skuteczniejszy w ich dobieraniu i praktycznym wdrażaniu.

Wykład pod tytułem „KUPCY I FILOZOFOWIE. O ŹRÓDŁACH WZAJEMNEJ NIECHĘCI I O (NIE)SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH METOD”, odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 11:45 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w Klubie Akademickim „IQ”.

Spotkanie zrealizowane zostanie wokół książki „FILOZOFIA EKONOMII”.

Nauka zakorzeniona głęboko w starożytnej filozofii nie do końca sprawdza się jako narzędzie do szybkiego i skutecznego poznawania świata, w sposób umożliwiający przewidywanie skutków przeróżnych podejmowanych przez nas działań oraz adaptację do zmieniającego się otoczenia. Teza wydaje się obrazoburcza, zważywszy na postęp technologiczny jakiego doświadczamy. Ale w ekonomii albo szerzej w naukach społecznych, ten postęp nie jest już taki oczywisty i dokonuje się poprzez mozolne przełamywanie tego starożytnego, spekulatywnego schematu uprawiania nauki, tego nieustannego doszukiwania się rzekomo prawdziwej wiedzy w naszych intuicjach i introspekcjach, które jak twierdzą eksperymentalni psychologowie, niewiele powiedzą nam o świecie, a więcej o naszych poznawczych uprzedzeniach. Jednym z tych poznawczych uprzedzeń jest zakorzenia wśród intelektualistów niechęć do "groszorobów". Wszelkie działania podejmowane li tylko w celu pomnażania swojego stanu posiadania traktowane były i są podejrzliwie, jako niegodne prawdziwego mędrca. To niestety zaskutkowało w historii myśli społecznej i politycznej szeregiem całkowicie fałszywych koncepcji, które do dzisiaj bywają przedmiotem wnikliwych analiz, choć na równi z arystotelejską mechaniką powinny raczej spocząć na półkach z ciekawostkami historycznymi. Mędrcy owi, na wzór Platona i Arystotelesa niejednokrotnie nie tylko gardzą groszoróbstwem, ale także uważają, że pomnażanie majątku wcale nie jest trudne. Konfrontacja z gospodarczą rzeczywistością, jeśli się już zdarzy, bywa wyjątkowo bolesna. Kupcy bowiem, od tysiącleci mają zgoła odmienny paradygmat postępowania. Jeśli określona, wstępnie przyjęta strategia biznesowa, w zdefiniowanym czasie nie przynosi spodziewanych korzyści, należy ją niezwłocznie porzucić i poszukiwać nowej. Fundamentalne przekonania co do jakiejkolwiek niepodważalnej prawdy stanowią w biznesie obstrukcje i prowadzą do rychłego bankructwa. Nauka winna rozwijać się tak samo. Idee, które falsyfikuje rzeczywistość winny ustępować miejsca kolejnym. Nie zawsze tak jednak jest. W ekonomii, aby mógł nastąpić przełom potrzeba było wprowadzić kupców na salony wiedzy. Klasyczni twórcy tej nauki, Cantillon i Ricardo, byli przede wszystkim sprytnymi spekulantami i obaj dorobili się na swoich spekulacjach majątku. Dzisiejsza nauka też boryka się z tym samym problemem. Presja na nietuzinkowe publikacje naukowe, na nieustanne odkrywanie nowości, ale także wzajemne powiązania świata nauki, sprawiają, że coraz mniej naukowców gotowych jest poświęcić swój czas i zasoby na kontrolę badań swoich kolegów i ich krytykę. To sprawia że w przestrzeni naukowej krąży coraz więcej fałszywych teorii.

Uczestnicy wykładu będą mieli możliwość zakupu publikacji wydanych przez Copernicus Center Press z dodatkowym upustem. W przypadku zakupu książek dra Marcina Gorazdy, po wykładzie będzie możliwość uzyskania dedykacji Autora.

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
studentnews.pl
resinet.pl

rzeszow.pl

radiovia.com.pl

glos24.pl

rzeszow360.pl

hej.rzeszow.pl
rzeszow24.pl