Chcesz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w zagranicznej firmie, poznać nowych ludzi, udoskonalić znajomość języka obcego oraz przeżyć fajną przygodę? Wyjedź na praktyki zagraniczne z programem Erasmus. Jego zasięg i cele poszerzają się cały czas, ale główna idea pozostaje wciąż ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Aby ubiegać się o wyjazd w ramach programu Erasmus, należy:
• być studentem uczelni, która posiada Kartę Uczelni Erasmusa i prowadzi wymianę studentów,
• być zarejestrowanym na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata, inżyniera, magistra lub doktora);
• mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich);
• być obywatelem kraju uczestniczącego w Erasmusie (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym).

Praktyki zagraniczne umożliwiają poznanie innych kultur, doskonalenie umiejętności językowych i zdobywanie pewności siebie, jednak przede wszystkim sprawiają, że zwiększamy swoją konkurencyjność na rynku pracy.

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie już od 2000 roku uczestniczy w programie Erasmus. Od tamtego czasu zarówno studenci, kadra naukowo-dydaktyczna jak i pracownicy administracyjni mają możliwość uczestnictwa w międzynarodowej wymianie doświadczeń na uczelniach/instytucjach partnerskich.

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia nowego portalu poświęconego w całości Programowi Erasmus LLP realizowanego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. www.erasmus.wsiz.rzeszow.pl

Wymagane dokumenty:
– Formularz zgłoszeniowy SMP
– List motywacyjny (w języku obcym w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)
– CV (w języku obcym w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)
– Zaświadczenie o średniej z toku studiów (Dziekanat)
– Porozumienie o programie praktyk (w języku obcym w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)

Wszystkie w/w dokumenty wraz z ksero posiadanych certyfikatów należy złożyć w Biurze Karier WSIiZ (pok. RA 46) w terminie do: 25 listopada 2011 roku do godziny 12:00

Biuro Karier WSIiZ to miejsce, do którego można się zgłosić po informacje i bezpłatne broszury dotyczące możliwości wyjazdów na praktyki zagraniczne. Studenci i absolwenci uczestniczący w programie Erasmus zdobywają cenne doświadczenie oraz mają możliwość zapoznania się z europejskim środowiskiem pracy.

– Mój 3 miesięczny pobyt w Grecji oceniam bardzo pozytywnie. Oprócz zaliczenia obowiązkowej praktyki zdobyłam cenne doświadczenie zawodowe, podszkoliłam znajomość języków obcych, poznałam nowe kraje, zwiedziłam wiele atrakcyjnych miejsc, spotkałam również interesujących ludzi poznając jednocześnie ich odmienną kulturę, zwyczaje i obyczaje. Uważam, że zagraniczne praktyki są doskonałym sposobem kształcenia i rozwijania umiejętności oraz zainteresowań – opowiada Katarzyna Janaś, ubiegłoroczna praktykantka Erasmusa w Grecji.