Profesor Roman Lesyk wygłosi w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wykład otwarty zatytułowany „Polacy w historii farmacji we Lwowie”. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 roku, o godz. 12.00 w Sali RA43.

Profesor dr hab. Roman Lesyk jest pracownikiem  Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej WSIiZ, jak również Kierownikiem Katedry Chemii Farmaceutycznej, Organicznej i Bioorganicznej Narodowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. To specjalista w dziedzinie chemii medycznej i farmaceutycznej, specjalizujący się w projektowaniu leków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej, przeciwzapalnej, przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej.

Jest autorem licznych publikacji naukowych o międzynarodowym zasięgu. Zaangażowany w polsko-ukraińską współpracę, wymianę naukową i kulturalną, której efektem są wspólnie prowadzone prace badawcze, wymiana studentów i pracowników nauki, organizowane seminaria i konferencje naukowe. Współpracuje również z innymi uniwersytetami medycznymi w Polsce, a także z uczelniami w USA, Finlandii, Francji, Danii, Austrii, na Węgrzech, w Rumunii, Gruzji i Indiach.

14 listopada 2019 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nadał Profesorowi Romanowi Lesykowi tytułu doktora honoris causa.

Zapraszamy