Instytut Badań i Analiz Finansowych przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zorganizował wykład otwarty pt. „Rynek Wymiany Informacji Gospodarczych w Polsce”.

Wykład wygłosił Pan Krzysztof Ostafiński – urodzony w 1982 r. w Rzeszowie. Laureat olimpiady wojewódzkiej z historii, absolwent socjologii i prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2008 r. zatrudniony w Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie. Koordynator i wykładowca na kilkunastu uczelniach wyższych w południowo – wschodniej Polsce w ramach projektu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

W wykładzie poruszona została kwestia systemów wymiany informacji finansowej. Prelegent wyjaśnił w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki. Podczas wykładu wskazał także możliwości korzystania z danych przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej zarówno przez instytucje finansowe, przedsiębiorstwa jak i osoby fizyczne.

Pan Krszysztof Ostafiński przedstawił studentom aspekty prawne rynku wymiany Informacji Gospodarczych, zwracając szczególną uwagę na kwestie dotyczące ochrony danych osobowych czy tajemnicy bankowej.

Zaprezentował aspekty organizacyjne rynku informacji gospodarczych, zaprezentował Biura Informacji Gospodarczej funkcjonujące w Polsce oraz systemy wymiany informacji kredytowej w Polsce: Biuro Informacji Kredytowej S.A. i system Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów.