Instytut Badań i Analiz Finansowych oraz Katedra Finansów przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich zapraszają na wykład otwarty pod tytułem "Systemy wymiany informacji Związku Banków Polskich". Wykład odbędzie się 9 kwietnia 2014 roku o godzinie 10:00 w sali RA101 w głównym budynku Uczelni.

Wykład poprowadzi Ostafiński Krzysztof – Regionalny Koordynator Projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, zatrudniony w Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. w Warszawie, przedstawiciel Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., absolwent socjologii i prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie.

Wykład adresowany jest do studentów studiów ekonomicznych, przede wszystkim z zakresu bankowości i finansów. Celem wykładu jest przedstawienie systemów wymiany informacji finansowych oraz pokazanie w jaki sposób informacja i właściwe jej wykorzystanie wspiera funkcjonowanie gospodarki. Ponadto podczas wykładu omówione zostaną procedury zastrzegania zgubionych, bądź skradzionych kart kredytowych.

Treści merytoryczne wykładu:
1. Nowy system zastrzegania zgubionych/ skradzionych kart kredytowych (funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku, więcej na www.zastrzegam.pl)

2. Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich

3. AMRON – bankowe narzędzie do wyceny nieruchomości

4. Inne systemy ZBP: pojazdy, akceptanci, dokumenty zastrzeżone, posiadacze i in.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.