Pod koniec września prof. Kłodkowski przeprowadził wykłady dla wysokiej rangi oficerów oraz dyplomatów, związanych z Sojuszem Północnoatlantyckim w NATO Defense College w Rzymie. To była pierwsza wizyta profesora na tej uczelni, ale na pewno nie ostatnia – kolejne wykłady zaplanowane są w styczniu 2016 r.

– Bardzo się cieszę z zaproszenia. Na tej uczelni nie ma stałej cywilnej kadry wykładowców, prowadzą oni wykłady zgodnie z formułą „visiting professors”. Jestem pierwszym i, póki co, jedynym polskim wykładowcą cywilnym związanym z tą uczelnią – mówi prof. Piotr Kłodkowski.

Wrześniowe wykłady prof. Kłodkowskiego dotyczyły problematyki bezpieczeństwa w Azji Południowej – ich implikacji dla NATO oraz Unii Europejskiej. Tytuły kolejnych nie są jeszcze sprecyzowane, ale wiadomo, że będą obejmowały tematykę polityki i obszarów konfliktogennych zachodniej części subkontynentu.

Prof. Piotr Kłodkowski jest Rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz dyrektorem Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. W latach 2009-2014 pełnił funkcję ambasadora Polski w Indiach.

Akademia Obrony NATO jest jedyną uczelnią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jej założycielem był gen. D. Eisenhower, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Kształcą się w niej przyszli dowódcy struktur Sojuszu. Na uczelni prowadzone są też badania naukowe i analizy na potrzeby realizacji celów NATO. Obecnie Akademią kieruje polski generał Janusz Bojarski. Został wybrany na komendanta uczelni przez Komitet Wojskowy Sojuszu.