Adiunkci naszej uczelni – Kamil Łuczaj i Magdalena Hoły-Łuczaj – wygłosili referaty w trakcie prestiżowej konferencji International Visual Sociology Association w Montrealu. Doktor Łuczaj był ponadto współorganizatorem jednego z paneli tematycznych.

35. coroczna konferencja International Visual Sociology Association odbyła się w dniach 19-22 czerwca 2017 roku na montrealskim Concordia University. Jak zawsze wydarzenie zgromadziło uczestników z całego świata. Konferencje IVSA to próba refleksji nad otaczającym nas społeczeństwem za pomocą obrazów. Najczęściej są to wykonywane przez badaczy zdjęcia lub analiza wybranych przez nich obrazów. Sesja, którą doktor Łuczaj zorganizował wspólnie z prof. Małgorzatą Bogunią-Borowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotyczyła nowej funkcji przestrzeni miejskich we współczesnej Polsce, rozumianej jako przykładowy kraj po głębokiej transformacji ustrojowej.

Wystąpienie podczas konferencji IVSA było dla mnie dużym wyzwaniem. Etyka rzeczy użytkowych od dawna jest przedmiotem moich filozoficznych refleksji, jednak tym razem mówiłam do audytorium złożonego głównie z badaczy z zakresu nauk społecznych. Teraz pozostała mi praca nad artykułem – mówi doktor Hoły-Łuczaj.
Bardzo cieszę się, że udało nam się zorganizować panel. Indywidualne wystąpienie na tak ważnej imprezie to oczywiście również duże wzywanie, ale satysfakcja z sesji, na którą przyszło naprawdę dużo osób, jest ogromna. Wszystkie trzy referaty zostały dobrze odebrane i wywiązała się twórcza dyskusja ¬– mówi doktor Łuczaj.

Więcej o konferencji można przeczytać tu: http://www.ivsa2017.com