Głodni wiedzy? Nie musicie się martwić. W semestrze zimowym 2016/2017 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ponownie organizuje akcję „Wykłady dla chętnych”. Oprócz zajęć w ramach swojego planu studiów, możesz bezpłatnie skorzystać z możliwości uczęszczania na wybrane wykłady na zasadzie wolnego słuchacza, czyli bez konieczności rejestrowania obecności czy zdawania egzaminu.

Oferta otwartych wykładów w semestrze zimowym 2016/2017:

Administracja
Źródła prawa i instytucje UE – prof. dr hab. Marian Grzybowski (3LAD – 14 godzin)
Prawo karne i prawo wykroczeń – prof. dr hab. Stanisław Waltoś (3LAD – 20 godzin)
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Skowronek (3LAD -14 godzin)
Prawo pracy i prawo urzędnicze – prof. nadzw. dr hab. Marian Liwo (5LAD – 22 godziny)

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Historia państwa nowoczesnego – dr hab. Rafał Matyja (1LBD – 16 godzin)
Historia państwa nowoczesnego – dr hab. Rafał Matyja (1LBZ – 12 godzin)
Kryminologia – dr Jan Swół (5LBD+3LBD – 20 godzin)
Kryminologia – dr Jan Swół (5LBZ+3LBZ – 14 godzin)
Terroryzm we współczesnym świecie – dr inż. Maciej Milczanowski (1LBD – 20 godzin)
Terroryzm we współczesnym świecie – dr inż. Maciej Milczanowski (1LBZ – 12 godzin)
Współczesne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – dr inż. Maciej Milczanowski (1LBD – 10 godzin)
Współczesne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – dr inż. Maciej Milczanowski (1LBZ – 8 godzin)

Dietetyka
Biologia medyczna i genetyka – prof. dr hab. Zofia Olszowy (1LDiD – 14 godzin)
Biologia medyczna i genetyka – prof. dr hab. Zofia Olszowy (1LDiZ – 14 godzin)
Tradycje żywieniowe na świecie – prof. dr hab. Jan Gmiński (3LDiZ – 10 godzin)
Parazytologia – dr Konrad Szychowski (3LDiZ – 10 godzin)
Bezpieczeństwo żywności i bioterroryzm – mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz (5LDiZ -12 godzin)
Bezpieczeństwo żywności i bioterroryzm – mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz (5LDiD – 16 godzin)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Źródła informacji dla dziennikarza – dr Anna Martens (3LDD – 10 godzin)
Psychologia reklamy – dr Barbara Przywara (3LDD – 12 godzin)
Media i polityka – prof. nadzw. dr hab. Aleksander Hall (1UDD – 16 godzin)
Pragmatyka językowa – prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk (1UDD – 10 godzin)

Ekonomia, Finanse i rachunkowość
Finanse międzynarodowe – dr Agata Gemzik-Salwach (5LFD – 10 godzin)
Rynek kapitałowy i finansowy – – dr Łukasz Szydełko (1UED – 15 godzin)
Globalizacja procesów gospodarczych – prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Kamiński (3LED – 30 godzin)
Gospodarowanie kapitałem ludzkim – prof. dr hab. Krzysztof Opolski (1UED – 10 godzin)
Ubezpieczenia – dr Jacek Rodzinka (5LFD – 15 godzin)
Metody wyceny przedsiębiorstw – dr Agata Gemzik-Salwach (5LFD – 15 godzin)

Filologia angielska
Wstęp do językoznawstwa – prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda (1LJD+1LJD-CH – 24 godziny)
Socjolingwistyka z elementami psycholingwistyki – prof. zw. dr hab. Andrzej Łyda (5LJZ – 10 godzin)
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego – prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski (3LJD – 24 godziny)
Historia kultury i literatury amerykańskiej – prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Maziarczyk (3LJD+3LJD-CH 24 – godziny)

Fizjoterapia
Fizjoterapia ogólna – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (1LFzZ – 25 godzin)
Fizjoterapia ogólna – dr Helena Bartyzel-Lechforowicz (1LFzD – 40 godzin)
Propedeutyka medycyny – dr Zbigniew Kozdronkiewicz (1LFzD – 10 godzin)
Propedeutyka medycyny – dr Zbigniew Kozdronkiewicz (1LFzZ – 10 godzin)
Anatomia prawidłowa człowieka – dr Marlena Krawczyk-Suszek (1LFzZ – 20 godzin)
Anatomia prawidłowa człowieka – dr Marlena Krawczyk-Suszek (1LFzD – 20 godzin)
Rekreacja sport i turystyka integracyjna — mgr Blanka Kaszuba (5LFzD – 15 godzin)
Rekreacja sport i turystyka integracyjna – mgr Blanka Kaszuba (5LFzZ – 10 godzin)

Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
Prawne uwarunkowania reklamy – dr Andrzej Kiebała (3LGD – 15 godzin)
Typografia – profesor zw. Andrzej Głowacki (3LGD – 10 godzin)
Podstawy komunikacji marketingowej – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (1LGD – 18 godzin)

Informatyka
Bazy danych – dr inż. Jacek Jakieła (3IID – 20 godzin)
Eksploracja danych – prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse (7IID – 20 godzin)
Wykład monograficzny (Metody sztucznej inteligencji) – prof. dr hab. inż. Bogdan Wilamowski (2UID -16 godzin)
Inteligencja obliczeniowa – prof. zw. dr hab. Janusz Starzyk (2UID – 15 godzin)

Kosmetologia
Surowce kosmetyczne – dr Paweł Subik (3LKoD – 15 godzin)
Towaroznawstwo produktów kosmetycznych – dr hab. Tomasz Wasilewski (5LKoZ-KE – 10 godzin)
Podstawy kosmetologii – dr n. med. Joanna Bartosińska (1LKoD – 20 godzin)
Kosmetologia pielęgnacyjna – dr Dalia Chrzanowska (3LKoD – 10 godzin)

Logistyka
Ekonomika transportu – dr Krzysztof Feret (1ILD – 20 godzin)
Inżynieria systemów i analiza systemowa – dr inż. Piotr Kozik (3ILD – 20 godzin)
Infrastruktura logistyczna – prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf (5ILD – 10 godzin)
Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce – mgr Janusz Maksymowicz (5ILD – 20 godzin)

Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
Podstawy komunikacji marketingowej – prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (1LMD – 18 godzin)
Nauka o komunikowaniu – ks. prof.nadzw. dr hab. Andrzej Adamski (1LMD – 20 godzin)
Psychologia w Zarządzaniu
Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej – prof. nadzw. dr hab. Józef Maciuszek (1LPZ – 10 godzin)

Zdrowie publiczne
Epidemiologia – prof. dr hab. Jan Gmiński (1UZZ – 10 godzin)
Elementy zdrowia publicznego – prof. nadzw. dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak (1UZZ – 18 godzin)
Organizacja ratownictwa medycznego – dr Zbigniew Kozdronkiewicz (3UZZ – 10 godzin)
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia — dr inż. Agata Szmulik (1UZZ – 14 godzin)

Turystyka i rekreacja
Podstawy rekreacji – dr Mateusz Stopa (1LTD – 16 godzin)
Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych – prof. nadzw. dr hab. Anna Nowakowska (5LTD – 10 godzin)
Anatomia z elementami fizjologii – dr Daria Sawaryn (1LTD – 16 godzin)
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne – dr hab. Helmut Wachowiak (3LTD – 16 godzin)

Ścieżki anglojęzyczne
Wprowadzenie do zarządzania lotnictwem i polityki lotniczej – dr inż. Ulrich Desel (3LED-A-AV – 30 godzin)
Zarządzanie ładunkiem lotniczym – Serhiy Hontaruk (5ILD-A-AV+3LED-A-AV-15 godzin)
E-biznes i usługi elektroniczne – dr inż. Jacek Jakieła (3LED-A-ZM – 20 godzin)
Zarządzanie – prof. nadzw. dr hab. Stefan Markowski (3LED-A-AV+3LED-A – 15 godzin)

Aby zgłosić się na wykłady, należy wypełnić formularz.

Pobierz harmonogram wykładów!