Badania naukowe, transfer wiedzy i umiędzynarodowienie – to kategorie, w których Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznano czołowe miejsca w globalnym rankingu uniwersytetów U-Multirank. Ranking porównuje uczelnie z całego świata – 1200 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów studiów z 80 krajów. Polskę reprezentuje 41 uczelni.

Najwyższe noty, czyli ocenę „A – bardzo dobry” i „B – dobry” WSIiZ otrzymała łącznie aż w 17 kategoriach („A” w 9 kategoriach, „B” w 8 kategoriach) – doceniono przede wszystkim badania naukowe, wykorzystywanie osiągnięć naukowych w praktyce, liczbę cytowań uczelnianej kadry czy przychody zewnętrzne z badań. Wysoko oceniono też programy studiów w języku angielskim zarówno na I, jak i II stopniu, zagraniczną kadrę naukową czy jakość przekazywania wiedzy.

Najlepsi w Polsce
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. Od WSIiZ nie ma lepszych w dziedzinie „badania” oraz w kategoriach „transfer wiedzy” oraz „umiędzynarodowienie”.

Wyjątkowy ranking – liczą się oczekiwania studentów
Twórcy U-Multiranku zaznaczają, że nie chodzi o wytypowanie najlepszego uniwersytetu na świecie, ale umożliwienie studentom znalezienie uczelni, która spełni ich oczekiwania. Szukając najlepszej dla siebie uczelni, kandydaci zaznaczają najważniejsze ich zdaniem obszary działalności. Mają do wyboru pięć wymiarów: nauczanie i przyswajanie wiedzy, badania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie i regionalne zaangażowanie.

Dane do rankingu U-Multirank pobierane są z wielu źródeł i zapewniają użytkownikowi kompleksowy zestaw wiarygodnych informacji na podstawie: danych dostarczonych przez instytucje, danych pobranych z międzynarodowych baz danych bibliometrycznych i patentowych, a także kwestionariuszy wypełnianych przez ponad 85 000 studentów z uczelni uczestniczących w badaniach. Stanowi to jedną z największych próbek na świecie, dającą studentom możliwość spojrzenia na uczelnie oczami swoich rówieśników.

Według ekspertów tworzących projekt, żadna uczelnia nie jest dobra we wszystkim. Tylko niewiele ponad 8 proc. instytucji osiąga szeroki zakres „bardzo dobrych” wyników (ponad 10 ocen „A”). Ale U-Multirank pokazuje także, że 50 proc. z nich osiąga od jednej do pięciu ocen „A” (bardzo dobry) w konkretnych wskaźnikach. Jasno więc widać, że podczas gdy niektóre uniwersytety są dobre w wielu dziedzinach, większość z nich jest bardzo dobra – nawet znakomita – w niektórych.

O rankingu
U-Multirank, ogólnoświatowy ranking uczelni, został wdrożony przez Komisję Europejską w 2013 roku. Został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente oraz Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden. Stanowi on europejską odpowiedź na rankingi rozwijane w innych częściach świata. Ranking ten zdecydowanie różni się od innych wiodących rankingów globalnych takich, jak np. znany ranking szanghajski. Nie jest on zawężony do kryteriów odnoszących się w zasadzie wyłącznie do badań naukowych, ale uwzględnia także kwestie jakości kształcenia, zdolność do transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy, czy też realizację misji regionalnej uczelni. To innego rodzaju ranking niż te, które były dostępne dotychczas – bardziej kompleksowy, bardziej szczegółowy i bardziej przejrzysty. Jedną z jego mocnych stron jest to, że użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki (kryteria) są dla nich ważne i sami stworzyć własny, spersonalizowany ranking. W rezultacie jest on szczególnie przydatny dla maturzystów, bo ułatwia wybór dobrej uczelni.

Odwiedź stronę internetową rankingu: www.umultirank.org

Zobacz, co na ten temat ukazało się w mediach:
cogito.com.pl
ec.europa.eu