2 czerwca 2017 roku odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Studentów Kosmetologii, której organizatorem była Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach. Uczestnicy konferencji wygłosili swoje referaty, w których zaprezentowali wyniki własnych badań, a także najnowsze doniesienia naukowe w zakresie dietetyki i kosmetologii. Wśród uczestników obecni byli studenci drugiego i trzeciego roku dietetyki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Michał Kolisz i Viktoriya Yelnytska zaprezentowali pracę „Przełomowe odkrycie w dziedzinie kosmetologii – glinki mineralne”.

Jakub Tobiasz i Viktoriya Yelnytska wygłosili referat „Właściwości prozdrowotne grzyba Inonotus obliquus i jego zastosowanie w kosmetologii”.

Obie prace badawcze powstały w ramach działalności Medycznego Koła Naukowego Dietetyków ESKULAP pod opieką prof. Jana Gmińskiego, dr Konrada Szychowskiego i dr inż. Barbary Piekło.

Przedstawione prace wzbudziły duże zainteresowanie wśród zebranych osób co wywołało długą dyskusję, a w konsekwencji Viktoriya Yelnytska została wyróżniona za swój udział w obu pracach. Podczas konferencji zaprezentowanych zostało 11 prac.

Patronat naukowy nad konferencją objął Rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jacek Starzewski.