W siedmiu kategoriach informatyka WSIiZ otrzymała bardzo dobre oceny, a w jednej ocenę wyróżniającą! Zakończyła się kontrola kierunku Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ocena tej instytucji decyduje o ministerialnych uprawnieniach do prowadzenia studiów.

Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała ocenę bardzo dobrą w siedmiu kategoriach na osiem. Ósmą jest infrastruktura dydaktyczna, które przyznano ocenę wyróżniającą. Komisja uznała, że w 100% realizowana jest koncepcja rozwoju kierunku, cele oraz efekty kształcenia; pochwalono też program studiów, kadrę, prowadzone badania naukowe, system wsparcia studentów w nauce oraz wewnętrzny system zapewniania jakości.

Znakomite oceny dla informatyki WSIiZ są dobrą wiadomością dla kandydatów na studia na tym kierunku – zarówno na studiach I stopnia (rekrutacja trwa do 31 lipca), jak i II stopnia (rekrutacja kończy się 16 kwietnia).

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej ocena decyduje o uprawnieniach do prowadzenia studiów na danym kierunku. WSIiZ od lat na wszystkich kierunkach, zwłaszcza zaś na informatyce, otrzymuje bardzo dobre i wyróżniające oceny.