Od 5 maja 2009 roku w Filharmonii Rzeszowskiej można oglądać wystawę prac studentów Grafiki komputerowej w mediach, odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

– Dzięki temu swoją sztukę mam możliwość pokazać szerszemu gronu odbiorców. Co więcej, goście Filharmonii to ludzie, którzy przywiązują dużą wagę do wartości estetycznych, są wrażliwi na sztukę i jest mi miło właśnie im pokazać moje prace – cieszy się Mariusz Hanus, jeden z Artystów.

Tematyka prac jest zróżnicowana, ale wszystkie odznaczają się wysokim poziomem artystycznym. Prace powstały pod kierunkiem pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ: prof. Andrzeja Głowackiego, dr Beaty Bigaj, Aleksandry Anzel, Swietlany Biletnikowej oraz Ani Muradyan.

Prace można oglądać w Filharmonii Rzeszowskiej w godzinach jej otwarcia oraz przed i po koncertach. Niektóre z nich dostępne są także na stronie internetowej Filharmonii.

Cieszy fakt, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci tak zdolnych i twórczych młodych ludzi, dla których liczy się coś więcej niż tylko zdobycie wykształcenia. Redakcja Portalu WSIiZ gratuluje wszystkim wystawcom, ich opiekunom i wyraża nadzieje, przechodzące w pewność, że nie po raz ostatni przychodzi jej pisać w takim tonie o naszych Artystach!