– To dobra wiadomość. Cieszę się, że uczelnia niepubliczna, w której trzeba płacić czesne, mimo kryzysu oferuje tak wysokie stypendia – komentuje Mariusz, student III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej. W semestrze letnim roku akademickiego 2008/2009 studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymają wyższe stypendia.

Stypendium będzie można otrzymać już od średniej 4,0. Każdy, kto zmieści się w widełkach 4,0 – 4,25 otrzyma stypendium w wysokości 175 zł. To o 65 zł więcej niż w semestrze zimowym. Wzrosty dotyczą wszystkich przedziałów stypendiów naukowych:

  • 4,0 – 4,25 – 175 zł
  • 4,26 – 4,5 – 275 zł
  • 4,51 – 4,75 – 375 zł
  • 4,76 – 5,0 – 500 zł

– Żałuję, że się bardziej nie postarałam o średnią, bo miałabym teraz wyższe stypendium – żali się redakcji portalu WSIiZ Magda, studentka Dziennikarstwa. Jak widać naprawdę było o co walczyć. Wzrosły także wysokości przydzielonych stypendiów sportowych oraz tych, które otrzymują studenci ukraińscy. W ich przypadku do otrzymania jest odpowiednio do przedstawionej wyżej średniej: 150 zł, 250 zł, 350 zł i 500 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od początku swego istnienia przywiązuje dużą wagę do tworzenia i rozwijania ciekawych rozwiązań stypendialnych. Efektem starań jest system stypendialny, gwarantujący młodym, zdolnym ludziom bezpłatną naukę przez cały okres studiów. Rozwiązania WSIiZ uzupełniają bowiem system stypendialny finansowany z budżetu państwa, w którym stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznawane dopiero od II roku studiów. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego oraz środków z budżetu państwa w semestrze zimowym 2008/09 przyznano blisko 4000 stypendiów, co oznacza że stypendia otrzymuje blisko połowa studentów WSIiZ.

Redakcja Portalu WSIiZ dołącza się do wszystkich, którzy z takiego rozwiązania stypendialnego są zadowoleni. Widać wyraźnie, że warto się starać, pracować i osiągać więcej. Życzymy, by przyznane środki stypendialne mądrze rozdysponować.