Dzisiaj nikogo już nie dziwi wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w procesie kształcenia. Coraz częściej zajęcia akademickie a nawet zajęcia w szkołach średnich polegają na prowadzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, zarządzaniu szpitalem, czy hotelem.

Do niedawna, sytuacja wyglądała zgoła odmiennie: podstawowym narzędziem pracy nauczyciela był podręcznik, a nacisk kładziono głównie na przekazanie wiedzy teoretycznej, ograniczając do minimum zajęcia empiryczne pozwalające studentom, czy licealistom na samodzielne dochodzenie do rozwiązania problemu (Raport z badań: Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu – problemy i wyzwania, 2009) .

Obecnie, widać wyraźną zmianę oraz rysujący się trend wskazujący na promowanie praktycznych narzędzi stosowanych w nauczaniu, zwłaszcza w zakresie trudno przyswajanych przedmiotów ścisłych (Raport: Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie, 2011 ). Dodatkowo, potwierdza ten fakt zwiększająca się liczba innowacyjnych projektów, dostarczających prosto do rąk nauczyciela narzędzia do skutecznego nauczania, jak i motywowania uczniów oraz studentów do samodzielnego zgłębiania wiedzy. Aktywne metody nauczania posiadają szereg zalet: pozwalają na stymulację kreatywności, rozwijają umiejętność twórczego myślenia oraz pozwalają na rozwój umiejętności miękkich (takich jak komunikacja interpersonalna, czy umiejętność współdziałania w grupie). Absolwenci szkół wyższych, którzy podczas swoich studiów zetknęli się z innowacyjnymi metodami nauczania są zdecydowanie lepiej przygotowani do wykonywania zawodu m.in. dzięki wykształceniu umiejętności myślenia analitycznego.

Coraz więcej uczelni wyższych wzbogaca swoją ofertę o studia oparte na zajęciach praktycznych. Do tego typu studiów należą anglojęzyczne studia pierwszego stopnia, Finance and Accounting realizowane w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pomysłodawcą studiów jest Instytut Badań i Analiz Finansowych (IBAF) działający w strukturach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Aktywizujące metody nauczania oferowane w ramach kierunku Finance & Accounting polegają między innymi na realizacji wybranych przedmiotów przy wykorzystaniu gier symulacyjnych. Na mocy podpisanych porozumień, studenci będą mieli okazję nauczyć się m.in. zarządzania wybranymi aspektami przedsiębiorstwa na przykładzie aplikacji TopSim, gry Cash Flow oraz inwestowania w Laboratorium Finansowym, wiernie odzwierciedlającym warunki pracy maklera giełdowego. Ponadto, dużą dozę praktyki zapewnią studentom zajęcia przygotowujące do certyfikatu CIMA, pokazujące od strony praktycznej pracę finansisty.

Felieton Małgorzaty Leśniowskiej

Więcej informacji o rekrutacji na studia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Finance and accounting można znaleźć w serwisie internetowym kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.