Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ma przyjemność zaprosić na jubileuszową edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”. Konferencja odbędzie się 18 maja 2018 roku w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Studenci oraz młodzi pracownicy nauki z całej Polski mają możliwość zgłoszenia swojego udziału w pięciu panelach tematycznych konferencji, w których będą mogli wygłaszać referaty oraz prezentować wyniki prowadzonych badań:

Ekonomia, finanse, zarządzanie
Zdrowie, kosmetologia, turystyka i rekreacja
Bezpieczeństwo, prawo, polityka
Dziennikarstwo i nowe media
Nowe technologie i innowacje

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w Studenckim Naukowym Czasopiśmie Internetowym TH!NK oraz Czasopiśmie Naukowym „Security Review”. Najlepsze artykuły będą miały szansę ukazać się w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW:

Financial Internet Quarterly „e-Finanse” – 14 pkt.
Studia Humana – 7 pkt.
Soci@lCommunication – 5 pkt.

Celem konferencji jest nie tylko prezentacja dorobku naukowego uczestników, ale też integracja środowiska akademickiego, zawarcie nowych znajomości oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się tutaj.

Organizatorem konferencji jest Rada Kół Naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod przewodnictwem Iwony Kościółek.