2 czerwca 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się podkarpacka debata dt. X. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Debata odbyła się pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Witająca zebranych gości i uczestników debaty, wicedyrektor, Ewa Nowak-Koprowicz, podkreśliła, że debata ta jest również podsumowaniem cyklu działań proeuropejskich i profrekwencyjnych, prowadzonych przez pracowników Ośrodka. Debata podzielona została na dwa panele dyskusyjne. Po każdym z nich uczestnicy mieli możliwość zadania pytań zaproszonym ekspertom. Prowadzącym debatę był redaktor Polskie Radia Rzeszów, Adama Głaczyński.

W I panelu dyskusyjnym dot. działań przedakcesyjnych oraz ostatniej dekady udział wzięli:

  • dr Agata Jurkowska-Gomułka – Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • dr Mieczysław Janowski – były Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Prezydent Rzeszowa,
  • Jarosław Reczek, dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  • Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podczas prowadzonej dyskusji, zastanawiano się m.in. nad paradoksem, wynikającym z faktu, że z jednej strony prawie 90% Polaków jest zadowolonych z obecności Polski w Unii Europejskiej, ale jednocześnie tylko co czwarty udał się na wybory do Parlamentu Europejskiego. Zdaniem dr Mieczysława Janowskiego, dla Polaków członkostwo w Unii Europejskiej stało się już rzeczą naturalną i oczywistą, której nawet nie odczuwają. Dodał, że Polacy uważają, iż niezależnie od tego co się stanie w przyszłości, nadal będą członkami zjednoczonej Europy. Z kolei w opinii dr Agaty Jurkowskiej instytucje UE nie potrafią się dobrze zareklamować i dotrzeć do przeciętnego obywatela, mimo tego, że podejmowane przez nie decyzje dotyczą każdego Europejczyka. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Rafał Rudniki, wskazał z kolei na wielość działań prowadzonych w ramach kampanii profrekwencyjnej. Dodał, jednak, że zgadza się z przedmówcami, o tym, że brak wiedzy o UE nie sprzyja zaangażowaniu się obywateli w sprawy dotyczące m.in. europejskich wyborów. Jarosław Reczek, dodał, że jego zdaniem ludzie nie angażują się ze względu na niewystarczającą wiedzę o pewnych zjawiskach. Skrytykował on również zachowanie mediów, które poświęcają swój czas sporom i przepychankom w Brukseli, podczas gdy stanowią one jedynie niewielki margines wszystkich wydarzeń.

Podsumowując dyskusję, jej uczestnicy jednoznacznie zgodzili się ze stwierdzeniem, że politycy europejscy powinni współpracować zespołowo, a większe zaangażowanie społeczeństwa będzie możliwe przy odpowiednim procesie edukacyjnym dt. spraw europejskich oraz właściwym przekazie medialnym.

II panel dyskusyjny dot. wykorzystania Funduszy Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem środków dla samorządów. W panelu tym uczestniczyli :

  • dr Tomasz Soliński – wiceprezydent Miasta Krosna,
  • Katarzyna Lechowska-Winiarz – wicedyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
  • Dariusz Popek – zastępca dyrektora Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszów,
  • Robert Żołynia- kierownik w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Debatujący podjęli dyskusję nt. znaczenia środków pochodzących z funduszy europejskich dla rozwoju województwa podkarpackiego. Dr Tomasz Soliński, jako przykład dobrej praktyki podał miasto Krosno i znajdujące się w nim Centrum Dziedzictw Szkła. Przedstawiciel Miasta Rzeszowa, z kolei zwrócił uwagę na fakt, jak dynamicznie rozwija się miasto Rzeszów, dzięki otrzymanym środkom. Samorządy, obecnie działają już pełną parą w zakresie pozyskiwania funduszy, dodała Katarzyna Lechowska-Winiarz. W zakresie odpowiedniego wykorzystania funduszy, Robert Żołynia, zaznaczył, że inwestycje samorządowe powinny przede wszystkim, mieć charakter rozwojowy. Kolejnym tematem dyskusji była nowa Perspektywa Finansowa. W tym miejscu wszyscy jednoznacznie stwierdzili, że jest to nasza ostatnia tak olbrzymia pula wsparcia, dlatego tak ważne jest jej odpowiednie rozdysponowanie.

Patronat medialny nad debatą objęli: Polskie Radio Rzeszów, Radio Eter, Strefa Magazyn Biznesu, ogólnopolski portal uniaeuropejska.org, podkarpackie portale: carpatiabiznes.pli gospodarkaPodkarpacka.pl.

Zdjęcia z debaty dostępne są na stronie rodm-rzeszow.pl.