Ok. 960 osób, dla których filozofowanie jest jedną z najważniejszych przygód życia, wzięło udział w X Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu. Wśród nich trzech pracowników naszej uczelni – prof. Jan Woleński, dr Konrad Szocik oraz dr Andrzej Dąbrowski. Godnym podkreślenia jest to, że prof. Woleński wygłaszał wykład inauguracyjny pt. „Naturalizm: blaski i cienie”.

Prof. Jana Woleńskiego uważa się za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej oraz specjalistę od m.in. takich dziedzin, jak filozofia analityczna, logika, epistemologia czy filozofia języka. Na X Zjeździe Filozoficznym prof. Woleński postanowił wygłosić wykład pt. „Naturalizm: blaski i cienie”. – Wybrałem ten temat, ponieważ naturalizm jest podejściem mającym bardzo długą historię, a stał się popularny dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach – wyjaśnił prof. Jan Woleński.

– Jest pewna klamra poznańska w moim życiu – tutaj w 1963 roku na zaproszenie Leszka Nowaka wygłosiłem pierwszy ważny odczyt w moim życiu, a po 50 latach miałem zaszczyt inaugurować X Polski Zjazd Filozoficzny. Prawdopodobnie już nie wygłoszę wykładu inauguracyjnego na podobnej imprezie, więc było to jakby ukoronowanie mojej kariery – podzielił się prof. Jan Woleński.

Dr Konrad Szocik uczestniczył w tej konferencji już po raz drugi. – Byłem wcześniej na VIII Zjeździe w Warszawie, kiedy byłem jeszcze studentem filozofii UJ. Moje wrażenia po tej konferencji są bardzo pozytywne. Miałem okazję posłuchać ciekawych referatów, poznać zainteresowania badawcze kolegów z całej Polski, nawiązać współpracę i omówić plany wspólnych projektów na przyszłość – powiedział dr Szocik. Na X Zjeździe Filozoficznym wygłosił referat pt. „Intuicyjność ateizmu i pragmatyzm religii w świetle kognitywnych nauk o religii” w sekcji filozofii umysłu.

Dr Andrzej Dąbrowski uczestniczył w obradach sekcji filozofii umysłu i kognitywistyki. Wygłosił referat pt. „Racjonalność emocji”.