Tradycyjnym „Gaudeamus Igitur” rozpoczął się dla studentów, władz i wykładowców kolejny, czternasty już rok akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Po raz pierwszy uroczysta inauguracja odbyła się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Na początku, wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć film, będący swego rodzaju kalendarium z życia uczelni. I jak się okazało – ubiegły, trzynasty rok funkcjonowania WSIiZ, wcale nie był pechowy – a wręcz przeciwnie. Podpisanie umowy z Centrum Kopernika, uzyskanie uprawnień do prowadzenia kolejnych kierunków, powołanie Instytutu Informatyki Biomedycznej, rozpoczęcie budowy Centrum Edukacji Międzynarodowej – to zaledwie kilka z sukcesów, które udało się osiągnąć.

Jednak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nie spoczywa na laurach. Jak podkreślał podczas krótkiego wystąpienia Rektor WSIiZ , prof. Tadeusz Pomianek – nowy rok, to nowe wyzwania. Te wyzwania, to nie tylko ciągłe podnoszenie standardów nauczania, modernizacja uczelni i nowoczesne technologie. Przykładowo – studenci, którzy rozpoczynają właśnie naukę w WSIiZ, już niedługo będą mogli korzystać z kolejnych, nowych 20 laboratoriów. To także dalsze starania o wyrównanie szans szkół niepublicznych i państwowych

Podczas inauguracji, Rektor zwrócił się także do studentów, bez których istnienie żadnej wyższej uczelni nie miało by sensu. Prof. Pomianek podziękował za okazane WSIiZ-owi zaufanie, które okazało się całkiem spore. W tym roku akademickim naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wybrało ponad 3 tysiące studentów. Kilkunastu z nich, w imieniu swoich kolegów złożyło ślubowanie i odebrało indeksy z rąk Prorektora ds. Nauczania, dra Wergiliusza Gołąbka podczas uroczystej immatrykulacji.

Wieczór zakończył się w iście teatralnej atmosferze spektaklem "Nic nie może wiecznie trwać" w reżyserii Remigiusza Cabana i wykonaniu zespołu aktorskiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej. I z całą pewnością społeczność akademicka WSIiZ dołoży wszelkich starań, by tytuł tej sztuki w dalszym ciągu nie odnosił się do pasma sukcesów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Gabriela Baszak