Tradycyjnym „Gaudeamus Igitur” rozpoczął się dla studentów, władz i wykładowców jubileuszowy, piętnasty już rok akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Uroczysta inauguracja odbyła się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Na początku, wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć film, będący swego rodzaju kalendarium z życia uczelni. Uzyskanie uprawnień do prowadzenia kolejnych kierunków, czołowe miejsca Uczelni w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych (np. I miejsce w rankingu WPROST), finisz budowy Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kampusie w Kielanrowej, utworzenie Boym Universities Consortium, powołanie nowych jednostek naukowych – to zaledwie kilka z sukcesów, które udało się osiągnąć.

Jednak Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nie spoczywa na laurach. Jak podkreślał podczas swego wystąpienia Rektor WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek – nowy rok, to nowe wyzwania. Te wyzwania, to nie tylko ciągłe podnoszenie standardów nauczania, modernizacja uczelni i nowoczesne technologie. Przykładowo – studenci, którzy rozpoczynają właśnie naukę w WSIiZ, już niedługo będą mogli korzystać z kolejnych laboratoriów – ich liczba przekroczy 60.

Podczas inauguracji, Rektor zwrócił się także do studentów, bez których istnienie żadnej wyższej uczelni nie miało by sensu. Prof. Pomianek podziękował za okazane WSIiZ-owi zaufanie, które okazało się całkiem spore. W tym roku akademickim naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania wybrało ok. 3 tysiące studentów. Kilkunastu z nich, w imieniu swoich kolegów złożyło ślubowanie i odebrało legitymacje studenckie z rąk Prorektora ds. Nauczania, dra Wergiliusza Gołąbka podczas uroczystej immatrykulacji. Była to swoista nowość, ponieważ do tej pory studenci odbierali indeksy. Ale WSIiZ jest jedną z pierwszych Uczelni w Polsce, która zrezygnowała z papierowych indeksów, a wszelka dokumentacja jest prowadzona elektronicznie – stąd elektroniczna legitymacja.

Wieczór zakończył się w iście teatralnej atmosferze koncertem "Przeżyjmy to jeszcze raz" w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej. Z całą pewnością społeczność akademicka WSIiZ dołoży wszelkich starań, by tytuł tej sztuki odnosił się jedynie do miłych wspomnień z minionego roku akademickiego, bo plany Uczelni wybiegają znacznie dalej niż to, co udało się osiągnąć dotychczas.