Gaude Mater – tegoroczna uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 rozpoczęła się średniowieczną pieśnią hymniczną w wykonaniu Chóru VOX COELESTIS. Po raz pierwszy uroczystość ta odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Gościliśmy biznesmenów, ludzi kultury, polityków ale również pracowników uczelni i studentów.

Na początku, wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć film, będący swego rodzaju kalendarium z życia uczelni. Miniony rok akademicki był 15 rokiem funkcjonowania uczelni. Jak dało się zauważyć, wiele wcześniej już planowanych inwestycji zakończyło się sukcesem.

W maju 2011 roku WSIiZ sfinalizowała prace nad innowacyjnym i kompleksowym projektem unijnym realizowanym w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Głównym przedmiotem projektu była budowa Centrum Edukacji Międzynarodowej. Uczelnia jako jedna z pierwszych uczelni w kraju od roku akademickiego 2010/2011 całkowicie zniosła tradycyjne indeksy, zastępując je e-indeksami. W tym samym czasie jako jedna z czterech uczelni w Europie i jedyna w Polsce rozpoczęła kształcenie na specjalności Aviation Management. Wysoka pozycja w tegorocznych rankingach ogólnopolskich potwierdza, że uczelnia należy do czołówki niepublicznych szkół wyższych w kraju, który utrzymuje konsekwentnie od kilku lat. W tym roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wydała jedno z najważniejszych dzieł w historii nauki i ludzkości „Philosophiae naturalis principia mathematica” Isaaca Newtona. Jest to pierwszy przekład, przetłumaczony i wydany w języku polskim. „Matematyczne zasady filozofii przyrody” ukazują się nakładem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w kooperacji z Fundacją Centrum Kopernika.

To zaledwie kilka sukcesów, które udało się osiągnąć. Jak podkreślał Rektor prof. Tadeusz Pomianek
– Studenci WSIiZ podczas badań przeprowadzonych wśród pracodawców zajmują wysoką 7 pozycję w Polsce, jest to dobra nowina, bo to znaczy, że nasi absolwenci cenieni są na rynku pracy – ale dzieję się tak właśnie dzięki swojej rzetelnej pracy.

Podczas inauguracji, Rektor zwrócił się do studentów, bez których istnienie żadnej wyższej uczelni nie miało by sensu. Kilkunastu z nich miało zaszczyt odebrać legitymacje z rąk dziekanów i złożyć ślubowanie podczas uroczystej immatrykulacji.
– Jesteśmy po to aby wam pomóc, ale też zachęcić do solidnej pracy, bo nie ma innej drogi do sukcesu zawodowego – podkreśla Rektor.

Wśród gości nie zabrakło również m.in. przedstawicieli duchowieństwa, władz, zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i ludzi biznesu, z których firmami WSIiZ współpracuje od lat. Tak na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i czysto biznesowej, opracowując dla nich konkretne rozwiązania, których wdrożenie może np. podnieść jakość stosowanych w nich systemów zarządzania.

W drugiej części inauguracji zaprezentowany został film, który był ofertą biznesową dla zaproszonych gości z świata biznesu, przedstawicieli władzy – rządowej i samorządowej. Byli też parlamentarzyści. Wszyscy, od których decyzji i zaangażowania, zależy rozwój polskiej edukacji.

Całą uroczystość uświetnił występ studentki WSIiZ, Ireny Sharej, która śpiewała podczas bankietu.

– Rok akademicki 2011/2012 uważam za rozpoczęty – tymi słowami Rektor Tadeusz Pomianek zakończył uroczystą Inaugurację szesnastego już roku istnienia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.