28-30 marca 2014 roku w Kościelisku odbyła się jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W konferencji wzięło udział wielu przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski. Zgromadzeni samorządowcy brali udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i wymieniali się doświadczeniami samorządowymi. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr. hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. Wiesław Banyś.

Krajowa Konferencja PSRP w Kościelisku jest to wydarzenie, na którym spotykają się Samorządy Studenckie z całej Polski, gdzie wymieniają się doświadczeniami służącymi rozwinięciu skrzydeł w działalności na rzecz studentów danych uczelni. Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie reprezentowała Joanna Foltarz, zastępca przewodniczącego Samorządu Studenckiego WSIiZ.

W pierwszym dniu wydarzenia jego uczestnicy wzięli udział w debacie poświęconej kształceniu kompetencji społecznych na polskich uczelniach. Ponadto podczas konferencji odbyły się szkolenia z zakresu usprawnienia działalności organizacji społecznych, budowania relacji z otoczeniem, reagowania na sytuacje kryzysowe, organizowania projektów, funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego oraz zasad współpracy międzynarodowej młodzieży.

Tegoroczna edycja konferencji wzbogacona została o panel „Rozwiń Swój Samorząd”. Jest to projekt opierający się na 10-minutowych wystąpieniach poświęconych działaniom o charakterze studenckim. Ma za zadanie promować inicjatywy Samorządów Studenckich. Doświadczenia jednych mogą posłużyć innym do zrealizowania ciekawych projektów. Nasz Samorząd Studencki mógł się pochwalić systemem Samopomocy Studenckiej, bezpłatnymi szkoleniami Studenci Studentom czy organizacją takich projektów jak Miss&Mister WSIiZ.