Studenci często wybierają państwową uczelnię, bo gwarantuje darmowe studia. Nie wiedzą, że taką możliwość dają też niektóre uczelnie niepubliczne.

WSIiZ jako jedna z nielicznych niepublicznych uczelni daje możliwość bezpłatnych studiów przez cały okres nauki. Dzięki połączeniu własnego funduszu stypendialnego i środków z budżetu państwa, WSIiZ przyznaje w jednym semestrze nawet kilka tysięcy stypendiów. Wielu studentów otrzymuje pomoc finansową pokrywającą czesne w całości, a nawet dwu- i trzykrotnie wyższą.

Wyższe stypendia socjalne
Od nowego roku akademickiego WSIiZ zwiększy kwoty stypendiów socjalnych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. – Od października przeznaczymy na stypendia socjalne nie jak dotychczas 40, a 60 procent środków z dotacji ministerstwa. Dodatkowo studenci studiów stacjonarnych mieszkający w akademiku lub na stancji dostaną stypendia socjalne wyższe o ok. 200 zł miesięcznie. Oznacza to, że studenci WSIiZ otrzymają nawet do 6,5 tys. zł samego stypendium socjalnego na jeden rok akademicki, co z nadmiarem wystarczy na pokrycie czesnego na studiach stacjonarnych i zaocznych. – Muszą co semestr złożyć wniosek i dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

Unikatowy System Bezpłatnych Miejsc
Rzeszowska uczelnia jako jedyna w Polsce oferuje studentom studiów I stopnia System Bezpłatnych Miejsc. Stypendia pokrywające 100 i 50 proc. czesnego przysługują już od 1. semestru. – Wybrałem WSIiZ, bo mogę studiować bezpłatnie na bardzo dobrej, nowoczesnej uczelni. Dzięki SBM od początku studiuję za darmo – mówi Paweł Serewko, student I roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w WSIiZ – Złożyłem podanie i zaliczyłam test z wiedzy ogólnej kwalifikujący do SBM. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczam na bieżące wydatki, pomoce naukowe i dodatkowe kształcenie.
Student zakwalifikowany do SBM ma zagwarantowane zwolnienie z czesnego pod warunkiem, że utrzyma odpowiednią średnią ocen i będzie aktywnie uczestniczyć w życiu uczelni.

Bezpłatnie na informatyce
Od nowego roku uczelnia przeznaczy również 40 proc. dotacji z ministerstwa na Stypendia Rektora za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Studenci mogą się też ubiegać o stypendia ministerialne. – Podczas ostatnich 5 lat nasi studenci zdobyli ponad 60 proc. stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznanych dla podkarpackich uczelni – podkreśla Urszula Pasieczna.

WSIiZ jako jedna z kilku uczelni niepublicznych w kraju znalazła się wśród zwycięzców konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. Studenci otrzymają 5 tys. zł rocznie stypendium pokrywającego czesne.

Testy kwalifikujące do SBM odbędą się 5 lipca i 5 sierpnia. W I terminie do testu przystąpią kandydaci, którzy złożą podanie do WSIiZ do 30 czerwca, w kolejnym osoby, które złożą dokumenty do 31 lipca. Podania można składać w Dziale Rekrutacji, w siedzibie uczelni, przy ul. Sucharskiego 2, w pokoju nr 8 i w zamiejscowych punktach rekrutacyjnych WSIiZ.

Urszula Pasieczna