Badania Work Service pokazują, że w perspektywie 5 lat największe możliwości pracy będą mieć absolwenci informatyki! By zapoznać kandydatów z tym kierunkiem studiów, przedstawić perspektywy rozwoju kariery w branży informatycznej 17 maja 2011 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zorganizowała Dzień Kariery z kierunkiem Informatyka.

Dni Kariery z Informatyką organizowane cyklicznie przez WSIiZ, pomagają młodym ludziom w wyborze przyszłościowego kierunku, zgodnego z ich zainteresowaniami i predyspozycjami i co najważniejsze potrzebami rynku pracy.

Tego dnia nie mogło zabraknąć nikogo, kto wiąże swoją przyszłość z branżą IT. Ogromnym plusem tego spotkania była obecność specjalistów z sektora branży IT, którzy opowiedzieli o wymaganiach stawianych przyszłym informatykom, oraz o szansach na sukces, rozwój i wybicie się w tym zawodzie. Podczas tego wydarzenia obecni usłyszeli m.in. Andrzeja Gawła z firmy PGS SOFTWARE S.A z wystąpieniem „Dyplom IT w kieszeni i co dalej?”. Koordynator projektu "Informatyka – kompetencje dla rozwoju", dr Łukasz Piątek opowiedział o możliwościach studiowania Informatyki w WSIiZ – jest to bowiem w naszej Uczelni kierunek zamawiany. Piotr Wolański z firmy SoftSystem Sp. z o.o. opowiedział o wymaganiach stawianych pracownikom branży IT. Zdobycie wiedzy we wspomnianych obszarach to nie jedyne korzyści, jakie wynikły dla obecnych.

– Bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami daje szansę na dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do wymogów rynku pracy – zapewnia Ewa Podgórska z Biura Karier WSIiZ – Wszystkie instytucje badawcze zgodnie podkreślają, że w dobie wszechobecnego kryzysu informatyka nie tylko nie traci zainteresowania pracodawców, ale wręcz je zyskuje. Dynamiczny rozwój technologii internetowych sprawia, że to jeden z niewielu zawodów, na który bezustannie jest zapotrzebowanie.

– Już za 5 lat deficyt informatyków i programistów może wynieść w Polsce niemal 30 proc. Najwięcej miejsc pracy będzie czekać na obecnych maturzystów po studiach informatycznych – podkreślił dla Rzeczypospolitej Tomasz Hanczarek, prezes Work Service.

Impreza zorganizowana została w ramach projektu „WSIZ: Wiedza – Staże – Informacja – Zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tekst: Urszula Pasieczna, Szymon Taranda
Zdjęcia: Ewa Podgórska, Marcin Luraniec