Każdy student wie, że okres studiowania, to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale także idealny moment na rozwijanie swoich zainteresowań. To właśnie takie możliwości dają koła naukowe i organizacje studenckie działające w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W celu zaprezentowania bogatej oferty kół, 24 listopada, w Klubie Akademickim IQ WSIiZ odbył się jedenasty Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich. Koordynatorami wydarzenia był Dział Nauki oraz Iwona Kościółek – Przewodnicząca Rady Kół Naukowych.

Jak co roku, celem organizacji takiego przedsięwzięcia było zachęcenie studentów do angażowania się w różne formy aktywności studenckiej. Swoją działalność zaprezentowali studenci z 18 kół naukowych i organizacji studenckich działających w WSIiZ:

1. KN FLOW – Bankowość & Inwestycje & Ubezpieczenia
2. Aviation Management Club

3. Logistyczne KN LOGIKON

4. KN Kryminalistyki
5. KN Wzornictwa i Druku 3D

6. Koło Naukowo-Fotograficzne „Diafragma”

7. KN Projektowania Graficznego
8. KN Instytutu Badań nad Cywilizacjami
9. KN „Nowe Media”/Intro.media
10. KN Lege Artis
11. KN Nowych Technologii Programistycznych

12. KN Teleinformatyki

13. KN Kosmetologii „Piękno”
14. KN CHEMIKOS

15. KN „Rehabilitant”
Medyczne
16. KN Dietetyków „Eskulap”

17. Samorząd Studencki

18. AZS WSIiZ

Swoje stanowiska miały także Dział Współpracy z Zagranicą oraz AIESEC.

Dzień Otwarty Kół Naukowych był doskonałą okazja do pokazania specyfiki działalności poszczególnych kół naukowych działających w WSIiZ. Organizacja tego wydarzenia bez wątpienia miała również wymiar mobilizacyjny dla studentów zaangażowanych w prace kół. Zwraca uwagę dbałość o efekty ekspozycyjne poszczególnych kół. Wydaje się, że studenci rozumieją, iż sama merytoryka jest istotna ale bardzo ważny jest również sposób komunikowania tego co koła robią. Stąd zapewne wynikała duża ilość różnego typu „gadżetów” związanych z kołami oraz ciekawy sposób prezentacji tematów jakimi koła się zajmują ¬ powiedział dr Robert Góra, Pełnomocnik Prorektora ds. Nauki do Spraw Innowacyjności.

Organizacja Dnia Otwartego przebiegała podobnie, jak w latach ubiegłych. Każde koło naukowe/organizacja miało swoje stanowisko, na którym przedstawiciele odpowiadali na pytania osób zainteresowanych działalnością. Dodatkowo, odwiedzający mogli wziąć w konkursach i quizach, w których do wygrania były gadżety WSiIZ oraz nagrody od sponsorów.

Wśród atrakcji, które cieszyły się największym zainteresowaniem odwiedzających były: profesjonalne sesje zdjęciowe, gry planszowe i logiczne, udział w pracach Laboratorium Kryminalistyki, studenci w „egzotycznych”, kolorowych strojach narodowych, gry symulacyjne (rajd lub lot samolotem), Xbox, okulary do wirtualnej rzeczywistości, konsultacje dot. spraw finansowych i ekonomicznych, porady prawne, masaże ciała, analizator do pomiaru składu ciała, profesjonalny makijaż oraz konsultacje medyczne i kosmetyczne.

XI Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, którzy w tym roku przybyli na niego wyjątkowo licznie. Goście odwiedzający poszczególne stoiska mieli doskonałą okazję, aby poznać charakter i członków poszczególnych kół oraz by dołączyć do którejś ze społeczności. Organizacja tego wydarzenia ma na celu nie tylko przedstawienie kół, ale przede wszystkim zachęcenie przybyłych studentów do rozpoczęcia działalności w którymś z nich, promowanie rozwoju naukowego wśród studentów oraz integrację studencką w takich społecznościach. A różnego rodzaju atrakcje, tematyczne pokazy oraz konkursy, w których studenci mogli wygrać ciekawe gadżety, dodatkowo uatrakcyjniły to wydarzenie – mówi Iwona Kościółek, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych WSIiZ.

Tradycyjnie przeprowadzono również ankietę, w której uczestnicy wydarzenia mogli głosować na najbardziej atrakcyjne stanowisko. W tym roku zwyciężyło stanowisko Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami. Kolejne miejsca zajęli: Aviation Management Club, Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych, Koło Naukowe Kosmetologii „Piękno” oraz Koło Naukowe Kryminalistyki.

Nagrodę główną w konkursie na najbardziej atrakcyjnie zorganizowane stoisko (300 zł) ufundowała Fundacja na rzecz nauki – Talenty, która była patronem honorowym imprezy.

Bardzo cieszymy się ze zwycięstwa Koła, które jest nieocenionym wsparciem w działaniach Instytutu, szczególnie iż ostatnie zwycięstwo udało nam się odnieść w 2009 r. Oczywiście zwycięstwo nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych studentów, w szczególności lidera koła Mykoli Voronina – powiedziała Sylwia K. Mazur, jedna z opiekunek studenckiego Koła Naukowego Instytutu Badań nad Cywilizacjami.

Galeria