„Środki ochrony praw słusznie nabytych w świetle Konstytucji RP i prawa Unii Europejskiej” – taki tytuł nosiła konferencja, która 16 i 17 kwietnia 2012 roku odbyła się w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Konferencję otworzył Prorektor WSIiZ ds. Nauki, prof. Jerzy Chłopecki.

– Konferencja była próbą sformułowania jednakowo rozumianej definicji praw słusznie nabytych i wskazania środków, za pomocą których prawa te powinniśmy chronić – wyjaśnia prof. dr hab. Paweł Chmielnicki, który przewodniczył konferencji. Rzeczywiście, ilu specjalistów i źródeł tyle definicji praw słusznie nabytych i tyle pomysłów na środki ich ochrony.

– Konferencja ta była bardzo potrzebna, bo tutaj właśnie zaczęliśmy formułować te definicje – kontynuuje profesor Chmielnicki.

Problematyka konferencji skupiona będzie wokół 3 głównych wątków:

  • Kategoria praw słusznie nabytych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej
  • Skuteczność tradycyjnych środków ochrony praw słusznie nabytych w dobie globalizacji i ekspansji cyberprzestrzeni
  • Funkcje administracji publicznej a tworzenie warunków do wykonania praw słusznie nabytych

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Jerzy Menkes ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, dr Janusz Karp z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Iwona Niznik-Dobosz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr Edyta Krzysztofik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, czy prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Teorii Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz film z wydarzenia