17 stycznia 2011 roku Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie podań na studia, które ruszą już w marcu. W ofercie znajdują się trzy kierunki, a rekrutacja zakończy się 25 marca.

WSIiZ przygotowała atrakcyjną ofertę edukacyjną, na którą składają się trzy kierunki II stopnia:

  • Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)
  • Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne)
  • Fizjoterapia (w WSZiA w Zamościu)

Wszystkie instytucje badawcze zgodnie podkreślają, że w dobie wszechobecnego kryzysu informatyka jest tą dziedziną wiedzy, która nie tylko nie traci zainteresowania pracodawców, ale wręcz go zyskuje. Dynamiczny rozwój technologii internetowych sprawia, że to jeden z niewielu zawodów, na który bezustannie jest zapotrzebowanie. Cieszy więc fakt, że WSIiZ uruchamia właśnie nabór na studia II stopnia na kierunku INFORMATYKA! Oferta skierowana jest do absolwentów studiów inżynierskich I stopnia. Co ciekawe, 50% najlepszych studentów studiów stacjonarnych otrzyma stypendium w wysokości 5 000zł rocznie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, studia stacjonarne będą realizowane tylko trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych, co umożliwi godzenie zajęć na Uczelni z obowiązkami zawodowymi. Studia niestacjonarne będą oferowane w systemie sobota-niedziela.

Wszelkie badania socjologiczne wskazują, że starzejące się społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do troski o zdrowie, co oznacza, że kolejne propozycje edukacyjne WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu są adekwatne do oczekiwań. To ZDROWIE PUBLICZNEFIZJOTERAPIA.

Po informacje o oferowanych specjalnościach i zasadach rekrutacji, zapraszamy na stronę internetową naboru na semestr letni.