Kaizen to japońska metoda zarządzania – ciągłe doskonalenie oparte na logice, zdrowym rozsądku, ciągłych drobnych usprawnieniach, bez nagłych kosztownych inwestycji. O tym, że świetnie sprawdza się w polskich przedsiębiorstwach przekonywali m.in. właściciele znanych, dobrze prosperujących firm z Podkarpacia. Ich opinie potwierdzili też eksperci z innych regionów Polski i państw, którzy brali udział w pierwszej Międzynarodowej Konferencji Kaizen odbywającej się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w kampusie w Kielnarowej.

– Konferencja integruje środowisko naukowców zajmujących się zarządzaniem i środowisko menadżerów jakości, inżynierów produkcji, a także menadżerów „Lean” (produkcja wyszczuplona bez marnotrawstwa) i menadżerów kaizen – wyjaśnia dr Grzegorz Wróbel z Katedry Mikroekonomii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizator konferencji – Do Rzeszowa przyjechało około 80 specjalistów z Polski i ze świata, w tym np. goście z Portugalii, Ukrainy i Serbii.

W Toyocie to się sprawdza

Tematem wiodącym konferencji był „Flow Management”, czyli zarządzanie przepływami np. towarów, informacji i wiedzy. Podczas pierwszego dnia eksperci mówili też o tym, jak wdrożyć działania kaizen i jak je audytować w produkcji i administracji, a także jak efektywnie zastosować systemy logistyki wewnętrznej. Skupili się też m.in. na identyfikacji i eliminacji strat i marnotrawstwa w procesach produkcyjnych i usługowych oraz systemach wspomagania przepływu wiedzy i komunikacji w firmie.

Euklides Coimbra z Portugalii, dyrektor zarządzający instytutami kaizen na całym świecie przedstawił model „total flow management” stosowany z powodzeniem m.in. w Toyota Corporation. Zwrócił uwagę, że model zarządzania przepływami można stosować w każdej firmie bez względu na profil i miejsce działalności, a także wielkość.

Na Podkarpaciu też

Stanisław Sroka, prezes zarządu Transsystem S.A. przekonywał na przykładzie własnej firmy, jak ważne było wykorzystanie filozofii kaizen do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych.

– Zastosowaliśmy z powodzeniem filozofię kaizen w budowaniu strategii firmy, a w szczególności jej elementów kosztowych i terminowych. Na konferencji zaprezentowaliśmy projekt wdrożeniowy i uzyskane przez firmę efekty, które potwierdzają, że japoński system zarządzania sprawdza się w Polsce – mówi Stanisław Sroka.

Prezes Transsystemu omówił też metodę budowania ceny w oparciu uzyskane elementy przewagi konkurencyjnej na tle konkurencji międzynarodowej i pokazał jej praktyczne zastosowanie w branży samochodowej i energetycznej.
Tomasz Kudzia, koordynator wdrożeń KAIZEN w Grupie Kęty S.A. mówił, że podstawowym czynnikiem wynikającym z konieczności wdrażania metod i narzędzi kaizen jest redukcja kosztów wytwarzania, zwiększanie produktywności przy jednoczesnym zaangażowaniu pracowników produkcyjnych w codzienne życie firmy.

– Wymagania klientów stawiane wyrobom to przede wszystkim wysoka jakość oraz określona ilość dostarczona w określonym czasie. Te oczekiwania to nie lada wyzwanie dla firmy. Zbudowanie mocnych fundamentów opartych na filozofii Kaizen, które pomogą zrozumieć zasady zarządzania przepływem materiału oraz informacji to klucz do sukcesu. Umiejętność wykorzystania odpowiednich metod, służących ciągłemu doskonaleniu poprawia ergonomię pracy, świadomość pracowników oraz uczy rozpoznawać i eliminować marnotrawstwo – twierdzi Tomasz Kudzia.

Metodykę realizacji projektów kaizen przedstawili dr Piotr Walentynowicz z Instytutu Organizacji i Zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim i dr Jarosław Szreder z Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Prelegenci przekonywali, że zespołowe projekty kaizen zwiększają szanse uzyskania pozytywnych efektów dla całego przedsiębiorstwa. Metodyka wdrażania łączy w sobie elementy podejścia japońskiego i amerykańskiego do tej koncepcji. Ponieważ w praktyce przedsiębiorstwom zachodnim trudniej jest uzyskać pożądane zmiany kulturowe lub wdrożyć kaizen na zasadzie filozofii działania, znacznie chętniej podchodzą one do sprawy w sposób techniczny – narzędziowy.

Zobacz więcej zdjęć

Urszula Pasieczna