„Lekcja na 12 gwiazdek” to pilotażowy program edukacyjny Komisji Europejskiej w Polsce, realizowany na terenie Podkarpacia przez ostatnie 12 miesięcy. Projekt był skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z miast i miejscowości mających poniżej 50 tys. mieszkańców. Łącznie udział w nim wzięło ponad 600 młodych mieszkańców regionu.

Kampania edukacyjna „Lekcja na 12 gwiazdek” była realizowana przez ekspertów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Trenerzy odwiedzili 24 szkoły średnie z różnych miejscowości Podkarpacia m.in. I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach.

Celem spotkań warsztatowych, realizowanych w ramach kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”, było zwiększenie wiedzy młodych Polaków o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność, zarówno uczestników zajęć, jak i ich bliskich, tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa. – informuje Ewa Nowak-Koprowicz, ekspertka prowadząca zięcia w projekcie.

W ramach warsztatów poruszane były aktualne, dla młodego człowieka, tematy takie jak: prezentacja możliwości w zakresie pracy, studiów czy wolontariatu, jakie UE otwiera przed młodymi ludźmi; działania UE wobec kryzysu migracyjnego; znaczenie walki w obronie praw człowieka w kontekście Nagrody im. Sacharowa oraz zagadnienia dotyczące kondycji współczesnej demokracji.

Podczas zajęć dzieliliśmy się również naszymi własnymi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus+ czy realizacją stażu lub wizyty studyjnej w Parlamencie Europejskim. Przekazywaliśmy informacje o sieciach europejskich takich jak Europe Direct, Eurodesk, z którymi mamy do czynienia na co dzień. – dodaje Monika Lewicka-Bułatek z WSIiZ w Rzeszowie, animatorka kampanii.

Jak podkreśla Justyna z II LO w Dębicy, uczestniczka zajęć – Z książek nie nauczymy się tyle co możemy nauczyć się od drugiego człowieka. Uważam, że tych lekcji powinno być jak najwięcej. Lekcje prowadzone są w postaci warsztatów, czyli mamy możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, którzy mówią nam ciekawe rzeczy i tym samym możemy je łatwo zapamiętać.

„Lekcja na 12 gwiazdek” to jedyne jak do tej pory tego typu przedsięwzięcie w Polsce, jak podkreślają organizatorzy, zostało ono bardzo dobrze oceniane przez samych uczestników spotkań, jak i opiekunów. Udana realizacja kampanii, jak i pozytywne przyjęcie przez młodzież spowodowały, że Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce rozpisało konkurs na realizację tego typu zajęć w innych częściach Polski w nowym roku szkolnym 2017/2018.