Wykładem plenarnym wygłoszonym przez designera dr Krzysztofa Gronia i dyskusjami w trzech panelach tematycznych zakończyła się 20 maja 2011 roku III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka i Pasja – kluczem do sukcesu”.

Wyjątkowy charakter naszej konferencji nadają jej uczestnicy, którymi są studenci i młodzi naukowcy mający świeże spojrzenie na prezentowane zagadnienia. W tym roku było ich ponad 80 z największych polskich ośrodków akademickich. Warto nadmienić, że przyjechali z bardzo inspirującymi prelekcjami – podsumował konferencję mgr Łukasz Bis, jeden z organizatorów konferencji.

Wczorajszy dzień rozpoczął oficjalnie prof. Jerzy Chłopecki, prorektor do spraw nauki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który przywitał uczestników w imieniu władz uczelni. Podczas swojego wystąpienia zachęcał młodych naukowców, do nieszablonowego myślenia i odwagi w zadawaniu pytań. Wykład plenarny pierwszego dnia konferencji wygłosił „Człowiek Roku Polskiego Internetu A.D. 2010” mgr Mateusz Tułecki.

Organizatorzy prócz wykładów otwartych zaprosili uczestników do zaprezentowania swojego dorobku badawczego, a słuchaczy do wysłuchania ciekawych wystąpień, w sześciu panelach tematycznych: Nauki Ekonomiczne i Społeczne, Nauki o zdrowiu, Internet i IT, Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Turystyka, Prawo/Przedsionki Europy oraz Design i Komunikacja wizualna.

Dla osób, które nie mogły dotrzeć na to wydarzenie Organizatorzy przygotują wraz z prelegentami artykuły, będące połączeniem prezentowanych referatów i wniosków z dyskusji zostaną one opublikowane w internetowym czasopiśmie THINK (think.wsiz.rzeszow.pl)

Organizatorzy już myślą o kolejnej edycji tej wyjątkowej, pełnej młodzieńczego entuzjazmu konferencji. Uczestnicy natomiast nie mogą się już jej doczekać.