Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zaprasza na warsztaty szkoleniowe pn. „Nowoczesne metody rehabilitacji”, które odbędą się 1 kwietnia 2017 r. w Kampusie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie-Kielnarowej.

Mówiąc o rehabilitacji medycznej często myślimy: fizjoterapia, czyli świadczenie usług mających za zadanie utrzymanie lub przywracanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych w ciągu całego życia człowieka. Podczas warsztatów szkoleniowych „Nowoczesne metody rehabilitacji”, uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji w dolegliwościach narządu ruchu, wczesnej interwencji, uwzględniając nowoczesne formy diagnostyki pacjentów dla potrzeb fizjoterapii.

W ramach przedsięwzięcia od godz. 9.00 do 13.30, zrealizowane zostaną następujące prelekcje:
– „Nowoczesne metody rehabilitacji”, dr Helena Bartyzel-Lechforowicz – Kierownik Katedry
Fizjoterapii WSIiZ;
– „Wykorzystanie nowoczesnej diagnostyki w rehabilitacji”, mgr Piotr Iwasyk – Gabinety Rehabilitacji Rudek w Rzeszowie;

– „Nowoczesna uroterapia w praktyce fizjoterapeutycznej”, mgr Agnieszka Wąsacz-Żurek – Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie.

Organizatorzy przewidzieli dla dwudziestu pierwszych osób, które zapiszą się na warsztaty, bezpłatny kurs pn. "Zastosowanie metody McKenzie w terapii".

Metoda McKenziego jest obecnie najpopularniejszą metodą stosowaną w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa. W bardzo wielu przypadkach, odpowiednio wcześnie zastosowana, pozwala uniknąć inwazyjnych operacji kręgosłupa w przebiegu choroby krążka międzykręgowego. Metoda McKenzie w dużej mierze ma charakter edukacyjny. Nadrzędnym jej celem jest ograniczenie u pacjenta liczby nawrotów. Kluczowa w tej metodzie jest diagnostyka oraz szczegółowa edukacja pacjenta przez fizjoterapeutę tak, aby pacjent poznał mechanizm powstawania bólu i w efekcie potrafił sam sobie pomóc w przypadku jego ponownego wystąpienia oraz zapobiec objawom zaostrzenia.
Wymogiem udziału w kursie jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w warsztatach szkoleniowych „Nowoczesne metody rehabilitacji” będzie decydować kolejność zgłoszeń.